Gå direkt till innehåll

SVA:s hållbarhetsarbete

SVA:s uppdrag att stärka djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet bidrar till en hållbar samhällsutveckling och till flera av de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

Agendans övergripande mål är att skapa en hållbar utveckling för att minska ojämlikheter, främja fred och lösa klimatkrisen. Sveriges åtaganden involverar alla myndigheter. Här är några exempel på hur SVA bidrar:

  • Friska djur mår bättre, växer bättre och behöver mindre antibiotika. Risken för att smittämnen och resistens ska föras över mellan djur, människor och miljö minskar. Det bidrar till att göra djurproduktionen mer hållbar, livsmedlen säkrare och människor hälsa bättre (agendans mål 2 och 3).
  • Vårt forsknings- och utvecklingsarbete gör att vi kan hjälpa djurägare och samhälle att möta nuvarande och nya omständigheter. Smittämnen förändras och hamnar på nya platser. Klimatförändringen bidrar. På SVA utvecklar vi kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringens påverkan på djurhållning och smittläge, en del i arbetet med att bekämpa klimatförändringen (mål 13).
  • Som expertmyndighet delar vi vår kunskap med dem som behöver. Vi kan vi hjälpa myndigheter, intresseorganisationer och enskilda att fatta beslut som bidrar till en hållbar konsumtion och produktion (mål 12).
  • Att vi håller koll på hälso- och sjukdomsläget hos vilda djur har betydelse för tamdjurs och människors hälsa, men också för att skydda hav, marina resurser, ekosystem och biologisk mångfald (mål 3, 14 och 15).
  • Vårt arbete med att utforska smittrisker i biologiska restflöden – för att ta reda på om, hur och när dessa flöden kan omvandlas till resurser i cirkulära system – bidrar till samma mål.
  • Samverkan är en förutsättning för att det ska gå att genomföra agendan. SVA har många samarbetsparter i Sverige och utomlands. I internationella samarbeten delar vi teknik och kunskap som kan trygga djurhälsan och bekämpa fattigdom (mål 17).
  • På regional nivå har SVA lämnat egna hållbarhetslöften för klimat och för biologisk mångfald.
  • Andra viktiga redskap för hållbarhetsarbetet vid SVA är våra certifieringssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

Se filmer framtagna av SVA

Agenda 2030

SVA:s klimatår 2018

Klimatförändringar och dess påverkan på djurhälsan