Gå direkt till innehåll

SVA:s hållbarhetsarbete

SVA bidrar till de flesta av FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Agendans övergripande mål är att skapa en hållbar utveckling för att minska ojämlikheter, främja fred och lösa klimatkrisen.

Pyramid över de globala målen.

Arbetet vid SVA är inriktat på djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet, vilket också har stor betydelse för människors hälsa, de vilda djurens hälsa och tillståndet i miljön.

Friska djur mår bättre, växer bättre och behöver mindre antibiotika. Risken för att smittämnen och resistens ska föras över mellan djur, människor och miljö minskar. På så vis bidrar vårt arbete med djurhälsa till att göra djurproduktionen mer hållbar, livsmedlen säkrare och hälsan bättre (agendans mål 2 och 3).

Vi håller också koll på hälso- och sjukdomsläget hos de vilda djuren, på land och i vatten. Det har betydelse för tamdjurs och människors hälsa, men också för hav och marina resurser, samt ekosystem och biologisk mångfald (mål 3, 14 och 15).

Vårt forsknings- och utvecklingsarbete gör att vi kan hjälpa djurägare och samhälle att möta nuvarande och nya omständigheter. Smittämnen förändras och hamnar på nya platser. Klimatförändringen bidrar. På SVA utvecklar vi kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringens påverkan på djurhållning och smittläge, en del i arbetet med att bekämpa klimatförändringen (mål 13).

Genom att vi som expertmyndighet delar vår kunskap med dem som behöver den kan vi hjälpa myndigheter, intresseorganisationer och enskilda att fatta beslut som bidrar till en hållbar konsumtion och produktion och agendans mål med samma namn (mål 12). Vårt arbete med att utforska smittrisker i biologiska restflöden – för att ta reda på om, hur och när dessa flöden kan omvandlas till resurser i cirkulära system – bidrar till samma mål.

Samverkan är en förutsättning för att det ska gå att genomföra agendan (mål 17). SVA har många samarbetsparter i Sverige och utomlands. I internationella samarbeten delar vi teknik och kunskap som kan trygga djurhälsan och bekämpa fattigdom. På regional nivå har vi undertecknat hållbarhetslöften för klimat och för biologisk mångfald.

Andra viktiga redskap för hållbarhetsarbetet vid SVA är våra certifieringssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

Senast uppdaterad : 2021-06-28