Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analytisk kemist

Friska djur – trygga människor

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag under Näringsdepartementet. SVA:s verksamhetsidé är att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och kunskapskommunikation. Vi är cirka 350 anställda och finns på Ultunaområdet, Uppsala.

Avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet söker en analytisk kemist. Avdelningens kemiska analysverksamhet omfattar dopningskontroll, läkemedelsanalys och foderkemi. Den huvudsakliga analystekniken är vätskekromatografi-tandemmasspektrometri (UHPLC-MS/MS). Dopningskontrollen och foderanalyserna är ackrediterade av SWEDAC enligt ISO/IEC 17025 och läkemedelsanalyserna är GLP-godkända.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifterkommer främst att innefatta rutinmässiga laboratorieanalyser baserade på UHPLC-MS/MS. Även dokumentation och rapportering kommer att vara viktiga delar av arbetet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning mot analytisk kemi (t.ex. magister, master, apotekare, civilingenjör eller motsvarande). Du får gärna vara relativt nyexaminerad, men du ska ha viss praktisk erfarenhet av analyser av biologiska prover med masspektrometrisk teknik. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper, som exempelvis samarbetsförmåga, noggrannhet, flexibilitet, problemlösningsförmåga och drivkraft. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Tillträde önskas snarast.

Har du frågor? Kontakta avdelningschef Mikael Hedeland, eller HR-specialist Susanne Östling. Facklig företrädare för SACO är Magnus Thelander, för ST är Carina Pettersson och för SEKO är Theres Andersson. Samtliga nås via e-mail: fornamn.efternamn@sva.se eller växel-nr 018 67 40 00.

Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. 

Låter det här intressant? Så här söker du tjänsten med nedanstående formulär. Skicka med ett personligt brev och ditt CV genom att bifoga Word-dokument eller PDF-fil från din dator. Bifogade filer får vara maximalt 20 Mb. 

Fyll sedan i dina personuppgifter i formuläret längre ner och skicka ansökan. Observera att fälten med * är obligatoriska att fylla i men vi vill att du fyller i samtliga fält för att kunna behandla din ansökan på bästa sätt.  

När du skickat din ansökan kommer en bekräftelse på att din ansökan mottagits visas. Inom kort får du också en bekräftelse till den e-postadress som du har angivit.  

SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. 

Välkommen med din ansökan senast onsdagen den 24 oktober 2018. 

Behandling av personuppgifter 

SVA behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. 

De personuppgifter som samlas in är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt författning, exempelvis för diarieföring. 

SVA är en myndighet vilket innebär att alla uppgifter som skickas till oss kan bli allmänna handlingar. 

SVA sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt.  

Du har rätt att begära 

-        information om de personuppgifter som finns om dig 

-        rättelse av de personuppgifter som inte stämmer eller radering av personuppgifter 

-        begränsning av behandling eller invända mot behandling.  

Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud, exempelvis för begäran om registerutdrag, skriv till Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala.  

Du har rätt att lämna klagomål till datainspektionen på hur dina uppgifter behandlas.


Bifoga fil
Bifoga fil
Bifoga fil
   
* Personnummer xxxxxx-xxxx 
* Förnamn 
* Efternamn 
* E-post 
* Mobilnr 
* Adress 
* Postnummer 
* Postadress 
   
Ange högsta utbildning och utbildningsprogram? 
Vilket årtal tog du examen? 
Har du praktisk erfarenhet av analytiska av biologiska prover med masspektrometrisk teknik?  
Relevant arbetslivserfarenhet