Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kurser och utbildningar

SVA arrangerar kurser, utbildningar, seminarier och workshops i frågor som rör djurhälsa, smittämnen och diagnostik.

Seminarium i Exploring the whys and the hows of epidemiology

Integrating social sciences with veterinary research for better understanding and action towards improved animal health in the Global South. Läs mer här.

Utbildningar/workshops i Fördjupning i HACCP samt fodersäkerhet

SVA välkomnar dig till utbildningar/workshops i fördjupning i HACCP, anpassat för foder- och foderråvarutillverkning samt allmän kurs om fodersäkerhet. Läs mer här.

Kurs i laboratoriesäkerhet oktober 2018

Lär dig arbeta säkert med mikrobiologiska ämnen. Vid arbete inom en organisation med laboratorieverksamhet eller där det på annat sätt finns risk för kontakt med smittämnen, är det viktigt att känna till de regler som påverkar verksamheten för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Kursen är indelad i olika block. Läs mer om kursen och anmälan.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls