Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nyheter från SVA

 • Antibiotikaförsäljningen till djur fortsätter att minska

  2019-10-16 Försäljningen av antibiotika till djur fortsätter att minska i flera europiska länder. Lägst är försäljningen i Island, Finland, Norge och Sverige. Det visar en ny rapport från den...

 • Regeringen utsåg Dolores Gavier-Widén till professor vid SVA

  2019-10-11 Regeringen har i går beslutat att Dolores Gavier-Widén ska anställas som professor i infektionssjukdomar hos vilt vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Hon är i dag chef för...

 • Småfåglar kan sprida salmonella

  2019-09-23 Utbrott av salmonella bland katter och människor kan kopplas till småfåglar. Den variant av salmonella som sprids via fåglarna verkar framför allt orsaka smitta bland barn och äldre,...

 • Avmagringssjuka nu bekräftat på älgen i Arjeplog

  2019-09-20 Det misstänkt positiva fallet av avmagringssjuka (CWD) på älg i Arjeplog är nu bekräftat och älgens ålder har fastställts till tio år.

 • Troligen nytt fall av avmagringssjuka (CWD) på älg i Arjeplog

  2019-09-18 I den pågående övervakningen för avmagringssjuka hos hjortdjur (Chronic Wasting Disease, CWD) har en älgko som sköts under jakten visat sig vara positiv i de första analyserna för CWD oc...

 • Resistensgen hittad hos tarmbakterier från hästar

  2019-09-09 Genen mcr-9 har för första gången påvisats i tarmbakterier från svenska hästar. Dessa gener kan göra bakterier resistenta mot antibiotikan kolistin, men inga av de undersökta bakterierna...

 • Vårsvämmyggan etablerad på Gotland

  2019-08-30 Nu är den preliminära rapporten efter förra veckans mygginventering på Gotland klar. Rapporten visar att vårsvämmyggor har konstaterats vid 13 av de 14 platser som undersökts. – Utifrån...

 • Fågelprojekt upptäckte virus

  2019-08-22 För första gången har usutuvirus påträffats i Sverige. Viruset upptäcktes på en koltrast som hittades död på Öland och som analyserades av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Fynd...

 • Vårsvämmygga har konstaterats på Gotland

  2019-08-20 Stickmyggor av samma art som bekämpats i nedre Dalälven har konstaterats på norra Gotland. Forskare Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har tillsammans med...

 • Ny webbplats samlar fakta om juver och juverhälsa

  2019-08-14 För att göra kunskap om juver och juverhälsa hos kor mer tillgänglig har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Växa Sverige tagit fram den nya webbplatsen Juverportalen. I denna...