Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nyheter från SVA

 • Vårsvämmygga har konstaterats på Gotland

  2019-08-20 Stickmyggor av samma art som bekämpats i nedre Dalälven har konstaterats på norra Gotland. Forskare Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har tillsammans med...

 • Ny webbplats samlar fakta om juver och juverhälsa

  2019-08-14 För att göra kunskap om juver och juverhälsa hos kor mer tillgänglig har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Växa Sverige tagit fram den nya webbplatsen Juverportalen. I denna...

 • Strandade näbbvalar obduceras på SVA

  2019-08-12 Två av näbbvalarna som hittats döda på Västkusten i början av augusti har tagits emot av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Tillsammans med personal från Naturhistoriska riksmusee...

 • Misstänkt utbrott av harpest

  2019-08-02 Det rapporteras just nu om många döda harar från Norrbotten. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har påvisat harpest hos en insänd skogshare från Boden i Norrbotten. Denna sjukdom...

 • Nu utökas övervakningen av avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur

  2019-07-15 Sjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) påvisades första gången i Europa 2016. EU beslutade därefter om en generell övervakning i sex medlemsstater, inklusive Sverige. Vid provtagningen...

 • SVA letar efter främmande virus hos fåglar

  2019-07-16 Under senare år har West Nile-virus (WNV) och Usutuvirus (USUV) spridit sig i Europa och så långt norrut som till Tyskland. Virusen har i nya områden orsakat sjukdomsutbrott och dödlighe...

 • Rapport om sjukdomsövervakning firar tio år

  2019-07-11 Årets upplaga av rapporten “Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden” är klar. Den presenterar sjukdomsövervakningen på djur och människor i Sverige under 2018...

 • Ann Lindberg vikarierande generaldirektör vid SVA

  2019-07-11 Regeringen har idag utsett Ann Lindberg till vikarierande generaldirektör vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Ann Lindberg tillträder befattningen den 12 augusti.

 • Statistisk metod kan ge klarare besked vid dödstidsbestämning

  2019-07-04 Ett nytt sätt att använda statistiska metoder kan underlätta analyser av resultat från förruttnade kvarlevor. Metoderna ska kunna ge en objektiv bedömning av hypoteser om tidpunkten för...

 • Minskad förekomst av ESBL-resistens hos kyckling i Sverige

  2019-06-11 Förekomsten av bakterier med så kallad ESBL-resistens hos slaktkyckling i Sverige minskar rejält. Det visar den nya Swedres-Svarm-rapporten för 2018. – Minskningen är mycket glädjande. D...