Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nyheter från SVA

 • Många katter smittade av salmonella

  2019-03-15 I år är det många katter som smittats med salmonella. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har fram till mitten av mars bekräftat över 980 fall av salmonella på katt. Över 75 procen...

 • Viktigt med goda hygienrutiner för att skydda tamfåglar från smitta

  2019-03-11 Med den påbörjade flyttsäsongen för vilda fåglar vill vi påminna alla fjäderfäägare att öka biosäkerheten i sina besättningar. Det är viktigt att skydda sina tamfåglar från direkta och...

 • EU-myndigheter oroas av resistensläget

  2019-02-26 Antibiotikaresistens bland bakterier som sprids mellan djur och människor fortsätter att vara ett problem inom Europa. Det visar resultat som presenteras i dag av den europeiska...

 • Nytt fall av virusabort på häst

  2019-02-13 Ett fall av den smittsamma och allvarliga neurologiska formen av virusabort (EHV-1) på häst har konstaterats i ett stall i Värmdö kommun. Det meddelade länsveterinären i Stockholms län d...

 • Virusabort och hästinfluensa – aktuellt smittoläge

  2019-02-08 Under januari 2019 isolerades hästar för den allvarliga neurologiska formen av virusabort (EHV-1) i två stall. Inga nya stall med nervsjukdomen har tillkommit (8 februari. Hästinfluensa...

 • Uppdatering: Många katter smittade av salmonella

  2019-01-31 Antalet katter som smittats av salmonella har under den andra halvan av januari ökat snabbt. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har fram till månadsskiftet januari-februari...

 • Tierpsvargen obducerad på SVA

  2019-01-30 Den varg som sköts i Tierp i går har nu obducerats av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det var en vuxen hane som hade något mindre fettreserver än normalt, hullet var något und...

 • Jens Mattsson invald i KSLA

  2019-01-30 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har hållit sin 207:e högtidssammankomst måndagen den 28 januari 2019. Generaldirektör Jens Mattsson, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), valde...

 • Virusabort på hästar i två stall – isolering viktig

  2019-01-25 Hästar i två besättningar, dels en i Österåkers kommun, Stockholms län och dels en i Östhammars kommun, Uppsala län, har under januari 2019 insjuknat med febertoppar. En del av hästarna...

 • Gemensam smittkälla bakom campylobacterutbrott

  2019-01-16 Det pågående utbrottet av campylobacter hos människa verkar bero på en och samma smittkälla inom produktionen av kyckling. Det visar nya analysresultat. Ökningen av antalet rapporterade...