Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nyheter från SVA

 • SVA leder nytt projekt för snabbare smittspårning

  2019-04-15 Att snabbt hitta källan är viktigt vid utbrott av smittsamma sjukdomar. Robert Söderlund, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), har fått 2,3 miljoner från Myndigheten fö...

 • Avmagringssjuka (CWD) upptäckt på älg i Norrbottens län

  2019-03-26 I den pågående övervakningen för avmagringssjuka hos hjortdjur (Chronic Wasting Disease, CWD) har ett första positivt fall nu påvisats i Sverige. Det rör sig om en sexton år gammal...

 • Flera orsaker bakom laxens ohälsa

  2019-03-20 Rapporten ”Fortsatta undersökningar av laxsjuklighet under 2018” presenteras den 21 mars på konferensen ”Laxförvaltning för framtiden” i Luleå. Innehållet är framtaget av Statens...

 • Många katter smittade av salmonella

  2019-03-15 I år är det många katter som smittats med salmonella. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har fram till mitten av mars bekräftat över 980 fall av salmonella på katt. Över 75 procen...

 • Viktigt med goda hygienrutiner för att skydda tamfåglar från smitta

  2019-03-11 Med den påbörjade flyttsäsongen för vilda fåglar vill vi påminna alla fjäderfäägare att öka biosäkerheten i sina besättningar. Det är viktigt att skydda sina tamfåglar från direkta och...

 • EU-myndigheter oroas av resistensläget

  2019-02-26 Antibiotikaresistens bland bakterier som sprids mellan djur och människor fortsätter att vara ett problem inom Europa. Det visar resultat som presenteras i dag av den europeiska...

 • Nytt fall av virusabort på häst

  2019-02-13 Ett fall av den smittsamma och allvarliga neurologiska formen av virusabort (EHV-1) på häst har konstaterats i ett stall i Värmdö kommun. Det meddelade länsveterinären i Stockholms län d...

 • Virusabort och hästinfluensa – aktuellt smittoläge

  2019-02-08 Under januari 2019 isolerades hästar för den allvarliga neurologiska formen av virusabort (EHV-1) i två stall. Inga nya stall med nervsjukdomen har tillkommit (8 februari. Hästinfluensa...

 • Uppdatering: Många katter smittade av salmonella

  2019-01-31 Antalet katter som smittats av salmonella har under den andra halvan av januari ökat snabbt. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har fram till månadsskiftet januari-februari...

 • Tierpsvargen obducerad på SVA

  2019-01-30 Den varg som sköts i Tierp i går har nu obducerats av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det var en vuxen hane som hade något mindre fettreserver än normalt, hullet var något und...