Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

1 000 djur vaccinerade mot mjältbrand

2016-08-09

Arbetet med att vaccinera nötkreatur och får mot mjältbrand pågår för fullt i området kring Omberg i Östergötland. Hittills har cirka 1 000 djur vaccinerats. Huvuddelen av vaccinationerna genomförs under denna och nästa vecka.

De viktigaste åtgärderna i hanteringen av mjältbrandsutbrottet är att vaccinera nötkreatur och får i området för att minska risken att fler djur insjuknar, samt att snabbt upptäcka och avlägsna eventuella nya fall. I vaccinationsområdet finns det uppskattningsvis 4 500 djur som ska vaccineras.

Två veckor till full immunitet

– Våra distriktsveterinärer är ute och vaccinerar för fullt, med hjälp av frivilliga från bland annat Svenska Blå Stjärnan och Svenska Lottakåren. Inkubationstiden för mjältbrand är två veckor och det tar uppemot två veckor innan ett vaccinerat djur uppnår full immunitet. Därför är det inte osannolikt att vi kommer att få fler fall av mjältbrand innan vaccinationerna har fått full effekt, förklarar Robert ter Horst, insatschef på Jordbruksverkets operativa ledningscentral i Ödeshög.

Möjligt att stalla in djuren inför vaccinationen

Djurägare som har möjlighet kan stalla in sina djur inför vaccinationen så att arbetet blir smidigare att genomföra. Djurägaren kan också om möjligt hålla kvar djuren inne i upp till två veckor efter att de är vaccinerade så att eventuella biverkningar är enklare att upptäcka. Djurägarna behöver inga dispenser för installningen och de ska rapportera eventuella biverkningar.

Frivilligt att låta vaccinera hästar och getter

Förutom den obligatoriska vaccinationen av nötkreatur och får är det tillåtet att vaccinera hästar och getter i området. Djurägare som vill låta göra det kan göra en anmälan via Jordbruksverkets webbplats.

Mer om mjältbrandsfallen i närheten av Omberg

 • Arbetet med att samla information för att om möjligt hitta källan till utbrottet fortsätter. Sjukdomen har förekommit historiskt i området men vi vet inte exakt var. Det är inte säkert att vi kommer att hitta utbrottets ursprung och det är inte heller nödvändigt att göra det. Det viktigaste är att snabbt upptäcka eventuella nya fall och att vi vaccinerar idisslare i området för att minska risken att fler djur insjuknar.
 • Personal från Jordbruksverket, Länsstyrelsen Östergötland och SVA arbetar med mjältbrandsfallen vid Omberg. Även frivilliga från bland annat Svenska Blå Stjärnan och Svenska Lottakåren deltar i arbetet.
 • Alla områden där djur som dött i mjältbrand har befunnit sig är avspärrade för att underlätta sanering. Vandrare och andra besökare ska hålla sig utanför de avspärrade områdena för att minimera risken för smittspridning och för att inte störa det viktiga saneringsarbetet.
 • Det är helt ofarligt att äta kött och ägg som produceras i området.
 • Du som är djurägare och hittar ett nötkreatur, en häst, ett får eller en get som dött på bete ska täcka djuret utan att röra vid det och kontakta din veterinär.
 • Om du hittar en död älg, hjort eller ett rådjur på eller i närheten av Omberg ska du undvika att röra djuret, notera fyndplatsen, fotografera gärna djurkroppen och kontakta SVA (018-67 40 00). Anledningen till att vi vill ha in information om viltkadaver är att det kan bli aktuellt med provtagning, som i så fall utförs av en person som är utbildad för det. Trafikdödade djur behöver du inte ringa om, utan endast om de djur som har en oklar dödsorsak.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls