Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

1911-2011 - SVA firar 100 år

2010-01-27

Idag går startskottet för SVA:s 100 årsfirande. Under 2011 kommer SVA:s historia att uppmärksammas med tydligt fokus på framtiden, varför det har varit viktigt med ett SVA i 100 år men också varför ett SVA är viktigt för framtiden.

- Vi har varit experter på veterinärmedicin i 100 år och under jubileumsåret vill vi dela med oss så mycket vi kan av vår historia men framförallt vill vi förmedla vår kunskap med sikte på framtiden. Förutom en rad rapporter, publikationer och seminarier kommer vi under året att ha en föreläsningsserie för alla intresserade, berättar Anders Engvall, generaldirektör på SVA.

När jubileumsåret idag invigs sker det genom att Ulrica Hydman-Vallien avtäcker sin designade ko ur ”the cow parade” som kommer att stå i SVA:s reception.

Det finns naturligtvis många händelser att lyfta fram ur myndighetens 100-åriga historia. Här kommer några:

- Beslutet om att inrätta en Veterinärbakteriologisk anstalt (SVBA) togs 1908. Arbetet kunde påbörjas i nybyggda lokaler 1911 med en personalstyrka på 5 personer. Idag arbetar runt 400 personer på SVA. SVBA:s väsentligaste uppgift var vid starten att delta i kampen mot bovin tuberkulos med tillverkning av tuberkulin. Utrotandet av bovin tuberkulos och brucellos är klassiska exempel på framgångshistorier inom svensk veterinärmedicin. 

- På 50-talet spelade SVA en central roll i upptäckten av förhöjda halter av kvicksilver i svenska rovfåglar. Förbudet att använda kvicksilver, minskade utsläpp från pappersindustrin samt åtgärder för att minska försurningen av miljön har lett till minskade halter av kvicksilver hos svenska rovfåglar. 

- Arbetet med att motverka antibiotikaresistens är ett högt prioriterat område för SVA. 1997 presenterades utredningen Antimicrobial Feed Additives (SOU 1997:132) som klargör Sveriges ställning i frågan om tillväxtstimulerande antibiotika i foder till djur. Rapporten har utgjort ett viktigt dokument i Sveriges arbete inom EU för ett förbud. Och 2006 förbjöds antibiotika i foder för att öka djurens tillväxt. Idag bedriver SVA övervakning och forskning på området och i Strama VL arbetar myndigheten med strategier för att motverka antibiotikaresistens. 

- Betydelsen av internationell samverkan inom sjukdomsövervakning och forskning ökar. SVA deltar i en rad internationella projekt. Världshälsoorganisationen för djurhälsa (OIE) har utsett SVA till Collaborating Centre med ansvar för bioteknologibaserad diagnostik. SVA är också EU:s referenslaboratorium för campylobacter, en bakterie som kan förekomma hos flera djurarter och som kan orsaka sjukdom hos människa. SVA är nationellt referenslaboratorium, NRL, för fler än 37 olika sjukdomar och smittämnen bland annat för salmonella. 

För mer information om SVA:s historia och framtid, kontakta:
Anders Engvall, generaldirektör, 018- 67 40 00

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls