Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

2,6 miljoner till forskning på juverinflammation

Forskaren Karin Artursson, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), får 2,6 miljoner kronor i forskningsbidrag av Formas. Hon ska studera hur olika stammar av stafylokockbakterier tar sig in i och skadar juvercellerna hos mjölkkor.

Vissa stammar av stafylokockbakterien sprids lättare och är vanligare hos mjölkkor än andra. Vad detta beror på och hur man kan skydda sig mot dessa infektioner kommer Karin Artursson att studera. Projektet, som nu fått stöd av Formas, är tvåårigt. Hon kommer särskilt att studera bakteriestammen Staphylococcus aureus och dess virulensfaktorer vid juverinflammation hos mjölkkor.

─ Jag vill studera mekanismerna för hur cellerna i juvret infekteras för att kunna hitta åtgärder mot bakterierna. Vad är det som gör att just dessa stammar orsakar fler infektioner än andra? Stafylokockerna gömmer sig gärna inne i juvercellerna och är därför svåra att komma åt med antibiotika. Därför måste behandlingarna inriktas mot att bli av med bakterierna på annat sätt. Genom att lära oss mer om hur bakteriernas infektionsmekanismer fungerar kan vi hitta rätt metoder för att bekämpa dem, säger Karin Artursson, som tidigare studerat olika stafylokockstammars genuttryck.

─ Hur kommer de in i cellerna och vilka proteiner triggas igång där? Det är sannolikt olika för olika stafylokockstammar.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan SVA, Lunds tekniska högskola, Scilifelab vid Uppsala universitet och Svensk Mjölk (senare Växa).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls