Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Afrikansk svinpest i Europa tema för workshop på SVA

2014-03-04

Vildsvinen sprider afrikansk svinpest. Från Ryssland har sjukdomen spridit sig till Litauen och Polen. Stora ekonomiska värden står på spel inom EU även om inga tamsvin ännu drabbats. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) samlar nu i Uppsala ledande europeisk expertis för att diskutera beredskap och förebyggande åtgärder mot smittspridning.

De oberoende organisationerna Wildlife Disease Association (WDA) och deras motsvarigheter i Europa (EWDA) och Norden (NWDA) arrangerar tillsammans med SVA en workshop på temat ”afrikansk svinpest hos vildsvin”. Inbjudna talare är bland andra Lina Mur från Universidad Complutense i Madrid, tillika Världsorganisationen för djurhälsas (OIE) referenslaboratorium för afrikansk svinpest och Sandra Blome från det tyska forskningsinstitutet för djurhälsa, FLI. Från SVA medverkar exempelvis Karl Ståhl, som är expert på afrikansk svinpest.

Experter diskuterar erfarenheter

Workshoppen anordnas efter att smittan nu tagit sig in i EU-området, och frågan om vidare spridning blivit akut. Alla de erfarenheter som finns samlade från redan drabbade länder som Ryssland, Litauen och Polen behöver tas till vara och diskuteras mellan experter i olika länder. Mötet är unikt med representanter från olika vetenskapliga discipliner och länder. Totalt deltar ca 40 personer, förutom ett antal experter från SVA.

Det allvarliga läget för de berörda länderna väcker frågor om hur man på olika håll ska införa de riktlinjer som slagits fast av EU-kommissionen (pdf).

Dolores Gavier-Widén, laborator och chef för avdelningen för patologi och viltsjukdomar vid SVA, är arrangör av workshoppen tillsammans med Thijs Kuiken från det medicinska institutet Erasmus MC i Nederländerna.

”Fokus på vildsvinens roll för spridning”

− Målet är att ge en detaljerad uppdatering av den nuvarande situationen för afrikansk svinpest i Europa och att viltexperter ska bidra med kunskap och erfarenheter av förvaltning och kontroll av vildsvinspopulationer. Workshoppen fokuserar på vildsvinens roll för spridning av afrikansk svinpest, säger Dolores Gavier-Widén, SVA.

− Vi behöver skapa en bättre förståelse för de praktiska svårigheterna med att genomföra kontrollåtgärder. Så att också vi kan vara bättre förberedda för att tidigt upptäcka och bekämpa sjukdomen om den skulle introduceras i Sverige.

Workshopen inleds kl 13:05 torsdag 6 mars och avslutas kl 16:30 fredag 7 mars. Plats: lokal Långskeppet, SVA, Ulls väg 2B. För detaljerat program.
Media är välkomna att delta.

Doloren Gavier-WidénKarl Ståhl

Dolores Gavier-Widén, SVA, och Karl Ståhl, SVA. Klicka på bilden för högupplöst version. Foto: Göran Ekeberg/AddLight


Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls