Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Misstanke om tuberkulos hos alpackor

2012-06-26
En ny typ av diagnostik för tuberkulos hos kameldjur har använts på alpackor som importerats till Sverige från Storbritannien. Fem importerade djur har testats och två visade antikroppsreaktioner mot tuberkulos. De två alpackorna ansågs utgöra en smittrisk och avlivades. De undersöks nu vidare med obduktion vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

Jordbruksverket kommer att besluta om att tuberkulostesta samtliga alpackor som importerats från Storbritannien under senare år. Denna provtagning kommer att genomföras under sommaren och utvärderas snarast.
– Om tuberkulossmitta har förts in med djuren vill vi snabbt sätta in åtgärder så att andra djur och människor inte blir smittade, säger Helena Kättström som är enhetschef vid Jordbruksverket.

– Tuberkulos hos kameldjur kan vara mycket svår att upptäcka. De kliniska symtomen är vaga och djuren kan vara svårt angripna utan att visa tydliga symtom, säger Karl Ståhl som är veterinär och biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Den testmetod som hittills funnits tillgänglig för att påvisa tuberkulos hos kameldjur har inte fungerat tillfredsställande. Den nya metoden är betydligt känsligare och risken för falskt positiva provsvar lägre.

Tuberkulos i Storbritannien

I Storbritannien är tuberkulos vanligt förekommande hos framför allt nötkreatur och grävlingar. Sjukdomsutbrott hos alpacka är ett växande problem och det finns därför en risk vid import av djur därifrån.

Nu finns bättre testmetoder

Testmetoderna för tuberkulos som traditionellt använts lämpar sig dåligt för kameldjur. Det har nu tagits fram nya tester där man kan upptäcka antikroppar i blodprov. Även alpackor från andra länder kan testas om tuberkulossituationen i dessa länder gör att import från dem innebär en risk för att föra in tuberkulossmitta till Sverige. 

Mer information

Jordbruksverket: Importregler för alpacka
Statens veterinärmedicinska anstalt: Tuberkulos hos kameldjur

Kontaktperson för journalister

Helena Kättström, veterinär och enhetschef vid Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa, tel 036–15 63 03
Karl Ståhl, veterinär och biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, tel 018-67 41 27

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls