Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Analyser tyder på att mjältbrand kommer från samma smittkälla

2016-08-12
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har analyserat DNA från nio av de djur som dött i mjältbrandsutbrottet vid Omberg och resultatet visar på att det sannolikt rör sig om en och samma ursprungskälla. Arbetet med att vaccinera djur fortlöper som planerat och två tredjedelar av alla djur är nu vaccinerade.

— Resultatet indikerar att det sannolikt är en ursprungskälla till smittan men säger inget om var djuren smittats, säger Ann Lindberg, statsepizootolog vid SVA.

— Vaccinationsarbetet löper på bra och resultatet påverkar inte hur vi arbetar för att kontrollera smittan. Det är fortfarande att begränsa smittan som är det viktiga, säger Lena Hult smittskyddssamordnare på Jordbruksverket.

Drygt två tredjedelar av alla djur är vaccinerade

Nu har drygt 2000 djur vaccinerats. Uppskattningsvis ska totalt 3 000 djur vaccineras i vaccinationsområdet. Att antalet totala djur har minskat beror på att de djur som funnits med på tidigare listor inte betat i området.

Arbetet med att vaccinera djuren är intensivt och kräver extra arbete inte minst för djurägaren som behöver förbereda och hjälpa till vid vaccinationen.

— Tack vare ett bra samarbete mellan distriktsveterinärer, djurägare och frivilliga organisationer så flyter arbetet på riktigt bra, säger Robert ter Horst, insatschef på Jordbruksverkets operativa ledningscentral i Ödeshög. Det känns bra att vi redan under nästa vecka kan påbörja den andra vaccinationen för de djur som ska ha två doser.

Kontaktpersoner för journalister

Lena Hult
Smittskyddssamordnare
fornamn.efternamn@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 62 74

Robert ter Horst
Insatschef Jordbruksverkets operativa ledningscentral i Ödeshög
fornamn.efternamn@jordbruksverket.se
Telefon 010-122 80 44

Ann Lindberg
Statsepizootolog, SVA
ann.lindberg@sva.se
Telefon 018-67 42 10

Mer om mjältbrandsfallen i närheten av Omberg

 • Arbetet med att samla information för att om möjligt hitta källan till utbrottet fortsätter. Sjukdomen har förekommit historiskt i området men vi vet inte exakt var. Det är inte säkert att vi kommer att hitta utbrottets ursprung och det är inte heller nödvändigt att göra det. Det viktigaste är att snabbt upptäcka eventuella nya fall och att vi vaccinerar idisslare i området för att minska risken att fler djur insjuknar.
 • Personal från Jordbruksverket, Länsstyrelsen Östergötland och SVA arbetar med mjältbrandsfallen vid Omberg. Även frivilliga från bland annat Svenska Blå Stjärnan och Svenska Lottakåren deltar i arbetet.
 • Alla områden där djur som dött i mjältbrand har befunnit sig är avspärrade för att underlätta sanering. Vandrare och andra besökare ska hålla sig utanför de avspärrade områdena för att minimera risken för smittspridning och för att inte störa det viktiga saneringsarbetet.
 • Det är helt ofarligt att äta kött och ägg som produceras i området.
 • Du som är djurägare och hittar ett nötkreatur, en häst, ett får eller en get som dött på bete ska täcka djuret utan att röra vid det och kontakta din veterinär.
 • Om du hittar en död älg, hjort eller ett rådjur på eller i närheten av Omberg ska du undvika att röra djuret, notera fyndplatsen, fotografera gärna djurkroppen och kontakta SVA (018-67 40 00). Anledningen till att vi vill ha in information om viltkadaver är att det kan bli aktuellt med provtagning, som i så fall utförs av en person som är utbildad för det. Trafikdödade djur behöver du inte ringa om, utan endast om de djur som har en oklar dödsorsak.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls