Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Antibiotika till hundar minskar

2015-06-09

– En positiv nyhet är att antibiotikaförbrukningen till hund kraftigt minskar i Sverige. Sedan 2006 skriver veterinärer ut 50 procent mindre antibiotika till hundar. Det visar vår sammanställning för 2014, säger Christina Greko, laborator vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Det finns fler ljuspunkter i den nu publicerade rapporten, där SVA presenterar antibiotikaförbrukning och statistik om resistenta bakterier på djursidan. Bland svenska kycklingar ser SVA exempelvis en trend att förekomsten av ESBL-bildande bakterier minskar.

Hundvalp på axel.

För antibiotikaresistensområdet är det glädjande att bakterien MRSP bland hundar i Sverige endast förekommer i låg omfattning, och dessutom minskar något. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Försäljningen av antibiotika för användning till livsmedelsproducerande djur är låg i jämförelse med flertalet andra EU-länder.

För antibiotikaresistensområdet är det också glädjande att bakterien MRSP bland hundar i Sverige endast förekommer i låg omfattning och dessutom minskar något.

– Annars är ju den mest glädjande nyheten från början av året, att det inte hittades några MRSA-bakterier hos svenska avelsgrisar, säger laborator Björn Bengtsson, SVA.

– Resistensläget bland svenska djur är fortfarande gott i ett internationellt perspektiv, men det kan snabbt försämras om vi inte är vaksamma. Fortlöpande övervakning är därför viktig.

Folkhälsomyndigheten konstaterar i sin del av den gemensamma Swedres-Svarm-rapporten att det på humansidan syns en fortsatt uppgång i antalet rapporterade fall av resistenta bakterier.

Rapporten Swedres–Svarm görs i samverkan mellan Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten. SVA presenterar data om djur från det veterinära övervakningsprogrammet Svarm och Folkhälsomyndigheten redovisar data om människor i Swedres.

Christina Greko, SVA    Björn Bengtsson, SVA

Christina Greko och Björn Bengtsson, båda SVA. Foto: Anna Duse/SVA och Märit Pringle/SVA.
Klicka  på bilderna för högupplöst version.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls