Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Antibiotikan behöver skyddas för framtiden

2019-11-18

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Nu uppmärksammas frågan både i Sverige och i andra länder under den internationella antibiotikaveckan.

Animerad svartvit bild som visar två personer och en hund framför en ambulans25 svenska myndigheter och organisationer jobbar tillsammans. Illustration: skyddaantibiotikan.se

Världshälsoorganisationen WHO klassar antibiotikaresistens som ett av de tio största hoten mot människors hälsa globalt. Bakom antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week (18–24 november), står WHO och flera internationella organisationer. Syftet är att sätta fokus på vikten av att ha fungerande antibiotika i framtiden.

– Även om Sverige är ett av länderna i spetsen när det gäller arbetet mot antibiotikaresistens måste vi fortsätta arbeta brett, långsiktigt och strukturerat med frågorna, säger Märta North, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Alla kan göra något för att skydda antibiotikan

Mycket av dagens moderna sjukvård bygger på tillgång till verksamma antibiotika. Även inom djurens hälso- och sjukvård är det viktigt med tillgång till verksamma antibiotika för att bota sjukdomar. För att bevara antibiotikans förmåga att rädda liv krävs fortsatta insatser på många områden.

– Alla kan göra något för att skydda antibiotikan, till exempel alltid kontakta en veterinär om du är orolig och följa veterinärens råd, lämna in överbliven antibiotika på apoteket och se till att ditt djur har de vaccinationer det behöver, säger Oskar Nilsson, laboratorieveterinär och antibiotikaexpert vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

Jobbar tillsammans med ett helhetsperspektiv

Sverige har en låg användning av antibiotika hos både människor och djur, internationellt sett. Därför har vi också en förhållandevis lägre förekomst av resistenta bakterier. Den svenska samverkansfunktionen med 25 myndigheter och organisationer inom sektorerna människors och djurs hälsa, livsmedel, miljö och forskning arbetar med frågan utifrån ett helhetsperspektiv. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en av myndigheterna i samverkansfunktionen.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls