Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Antibiotikaresistens hot mot djurs och människors hälsa

Tidningen SVAvet nr 4/2013 (pdf 665 kB) fokuserar på temat antibiotikaresistens. Vad betyder resistenta bakterier som MRSA, MRSP, ESBL för djurs och människors hälsa? Hur lyckas man genom bättre hygienplaner i kampen mot dessa och andra hot vid horisonten?

Bakterier som är resistenta mot antibiotika har blivit en allt allvarligare fråga för mänskligheten. En del av de mediciner som var självklara i går botar ibland inte längre. Och i morgon kanske även alternativen bland antibiotika fungerar allt mer sällan. Dessa frågor står i centrum i SVAvet nummer 4/2013.

− Bakterier kan smitta mellan djur och människor. Det gäller även resistenta bakterier. Därför är antibiotikaresistens hos bakterier från djur också en fara för folkhälsan. Sambanden mellan antibiotikaresistenta bakterier från djur, människor och miljö är komplexa, och det finns många tänkbara spridningsvägar, säger Christina Greko som är veterinär och antibiotikaexpert vid SVA.

− Antibiotikaresistens påverkas av hur och hur ofta antibiotika används. Men även smittspridning påverkar. Även om det finns en del kunskapsluckor är det viktigt att vi alla använder oss av det vi redan vet. Då kan vi påverka utvecklingen. Vår förhoppning är att den här tidningen kan vara till inspiration i det dagliga arbetet.

Den går att ladda ned som pdf-fil (665 kB)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls