Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Antibiotikaresistens i svensk djurhållning: Läget är gott men orosmoln finns

2012-06-07
Antibiotikaanvändningen och förekomsten av antibiotikaresistens inom svensk djurhållning är låg, sett ur ett internationellt perspektiv men det finns orosmoln, det visar rapporten Antibiotika och djur i Sverige 2011.

Strama VL(1), SVA publicerar nu rapporten Antibiotika och djur i Sverige 2011. Syftet med rapporten är att ge översiktlig information om hur antibiotika används till djur och hur vanligt eller ovanligt det är med resistens hos olika typer av bakterier från djur i Sverige. Dessutom jämförs situationen i Sverige med den i andra europeiska länder.

Sett ur ett internationellt perspektiv är läget avseende användning av antibiotika och förekomst av antibiotikaresistens inom svensk djurhållning gynnsamt.
– Men även om läget i stort är gott så finns det orosmoln, både vad det gäller antibiotikaförbrukningen och förekomst av vissa multiresistenta bakterier hos olika djur, säger Oskar Nilsson vid Strama VL.

Det goda läget i Sverige beror till stor del på ett långvarigt arbete med att motverka sjukdomar hos djur. Arbetet måste dock fortsätta och intensifieras för att bevara antibiotika som verksamma läkemedel för människor och djur.
– Vi kan inte luta oss tillbaka och leva på gamla meriter utan måste hela tiden jobba för att bevara det goda läge vi kämpat oss till, fortsätter Oskar Nilsson.

Till grund för rapporten Antibiotika och djur i Sverige 2011 ligger de svenska resistensövervakningsprogrammen SVARM (2) och SVARMpat (3). Årets SVARM-rapport 2011, kommer att ges ut i slutet av september.

(1) Strama VL står för Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens Veterinär och Livsmedel

(2) Svensk veterinär antibiotikaresistensmonitorering

(3) Svensk veterinär antibiotikaresistensmonitorering, djurpatogener (i samarbete med Svenska Djurhälsovården)

 

Kontaktperson:
Oskar Nilsson, Laboratorieveterinär, Strama VL vid SVA, telefon: 018-67 44 92


 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls