Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Antibiotikaresistensläget fortsatt gott hos djur

2016-06-14

– Resistensläget hos bakterier från svenska lantbruks- och sällskapsdjur är fortsatt gott i ett internationellt perspektiv. Det visar den nya Swedres-Svarm-rapporten för 2015, säger Björn Bengtsson, laborator vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Resistens mot vissa antibiotika hos tarmbakterier från grisar har dock ökat. En stor överraskning är att många igelkottar bär på MRSA-bakterier.

Igelkott

En studie har visat att nästan två tredjedelar av undersökta igelkottar bar på MRSA-bakterier av en specifik typ, MRSA mecC. Resultatet förvånar eftersom det bland andra djur i Sverige är ovanligt att hitta MRSA. Foto: Erik Ågren/SVA Klicka på bilden för högupplöst version.

Bakterier som orsakar sjukdom hos djur är oftast känsliga för de antibiotika som används vid behandling. Andra ljuspunkter är att så kallade ESBL-bildande bakterier hos grisar och kalvar, liksom på kött från dessa djurslag, är ovanliga. Dessutom är försäljningen av antibiotika för användning till livsmedelsproducerande djur fortsatt låg i jämförelse med flertalet andra EU-länder. Detta visar den av Folkhälsomyndigheten och SVA i dag publicerade Swedres-Svarm-rapporten.

– Även om resistensläget är gott nu kan det snabbt försämras om vi inte är vaksamma och fortlöpande övervakning är därför viktig, säger Björn Bengtsson.

Ökande resistens hos grisar

Förutom fortsatt positiva resultat i rapporten finns också några saker som behöver undersökas vidare. Under senare år har resistens mot några typer av antibiotika successivt ökat bland tarmbakterier från såväl friska grisar som grisar med tarminfektion.

– Denna typ av resistens hos bakterier från djur kan i vissa fall påverka valet av antibiotika vid behandling av sjuka grisar. Vi vet inte varför denna resistens ökar och planerar därför fler undersökningar för att försöka klargöra orsakerna till det här, säger laborator Helle Unnerstad, SVA.

Igelkottar bär på MRSA

En studie har visat att nästan två tredjedelar av undersökta igelkottar bar på MRSA-bakterier av en specifik typ, MRSA mecC. Resultatet förvånar eftersom det bland andra djur i Sverige är ovanligt att hitta MRSA.

– Det var oväntat att så många igelkottar bar på MRSA. Igelkottar behandlas ju inte med antibiotika och det är därför förbryllande att så många var positiva. Vi kommer att undersöka detta närmare, säger Björn Bengtsson.

Eftersom MRSA smittar vid direkt, eller indirekt kontakt är det viktigt att den som tar hand om till exempel skadade igelkottar skyddar sig från smitta. Bäst är att använda handskar när man hanterar djuren.

Läs mer

om MRSA-studien av igelkottar och om smittan

Björn Bengtsson, SVA

Björn Bengtsson är laborator vid SVA. Foto: Märit Pringle/SVA Klicka på bilden för högupplöst versionHelle UnnerHstad.

Helle Unnerstad, SVA

 Helle Unnerstad är laborator vid SVA. Foto: Märit Pringle/SVA Klicka på bilden för högupplöst version.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls