Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Arbetet fortsätter med sanering efter utbrottet av fågelinfluensa

2016-12-02

Arbetet med att avliva den drabbade värphönsbesättningen utanför Helsingborg är nu avslutat. Totalt har cirka 210 000 värphöns avlivats. Nu fortsätter arbetet med att sanera anläggningen. För närvarande har inga fler positiva fall konstaterats.

– Nu fortsätter saneringsarbetet i anläggningen. Att hantera en besättning i den här storleken är ett omfattande jobb där samverkan mellan djurägare, myndigheter och frivilligorganisationer är a och o och min bedömning är att det har fungerat mycket bra, säger Thomas Svensson, insatschef på Jordbruksverkets operativa ledningscentral i Bårslöv.

Saneringsarbetet beräknas ta några månader och därefter kan verksamheten startas på nytt. Det kommer att ta lång tid innan anläggningen kan vara tillbaka i full produktion.

Finns naturligt bland vilda fåglar

Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) uppmanar till ökad vaksamhet både vad gäller dödlighet hos vilda fåglar och symtom hos tama fåglar.

– Risken för spridning är alltjämt förhöjd. Bara under de senaste dagarna har tre nya länder, Finland, Frankrike och Rumänien inom EU, rapporterat fynd av H5N8. Den senaste veckan har över 60 fall rapporterats på vilda fåglar liksom ett 15-tal utbrott på fjäderfä, säger biträdande statsepizootolog Karl Ståhl, SVA.

Livsmedelsverket bedömer att det inte finns någon risk att smittas genom att äta ägg eller kyckling.

H5N8 har hittills aldrig hittats hos människa och risken för smitta till människor är försvinnande låg, enligt Folkhälsomyndighetens bedömning.

Jordbruksverkets pressmeddelande 2016-12-02

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls