Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Årlig insamling av fladdermöss för rabiesundersökning

2010-06-21

SVA vädjar återigen om allmänhetens medverkan i årets fladdermusinsamling, både genom att skicka in döda fladdermöss till SVA för rabiesundersökning, och genom att sprida denna information vidare.

SVA har sedan drygt tio år ett övervakningsprogram för fladdermusrabies (EBLV) hos fladdermöss.

Gunilla Hallgren, veterinär och epidemiolog vid SVA förklarar:
- Europeiska fladdermöss har sina egna rabiesvirus, särskilt vissa arter av fladdermöss. Men vi har inte påvisat smittan hos någon av de fladdermöss som undersökts på SVA. Smittan förekommer sannolikt i mycket låg grad i Sverige.

Rabies är en mycket allvarlig zoonos som främst smittar genom bett. Om sjukdomen inte behandlas i tid, får den dödlig utgång. Sverige räknas som ett rabiesfritt land, och för att skydda landet från smitta har vi strikta restriktioner för hur exempelvis sällskapsdjur får föras in i landet.

– Fladdermöss kan bära på EBLV utan att bli sjuka. Hos enstaka levande vattenfladdermöss i Sverige har antikroppar mot EBLV, men inte virus, hittats. Det betyder att de någon gång varit i kontakt med viruset. Troligtvis är de allra flesta infekterade fladdermössen helt symtomlösa, men en del kan vara desorienterade, ha problem med balansen och ha svårt eller omöjligt att flyga.

SVA uppmanar alla som hittar döda fladdermöss att sända in dem för rabiesundersökning. Det är dock av största vikt att ALDRIG TA I EN FLADDERMUS UTAN SKYDDSHANDSKAR! Linda gärna in fladdermusen i papper och gärna dessutom i en toapappsrulle som skydd för stötar under transporten. Därefter stoppas den i en tättslutande plastpåse och sänds per post till SVA i ett vadderat kuvert. Märk kuvertet tydligt med texten ”BIOLOGISKT ÄMNE, KATEGORI B”, skriv också UN 3373 på kuvertet och rita en kvadrat runt. Ange avsändare.

Uppge namn, telefonnummer, när och var fladdermusen påträffades och eventuellt avlivades, samt övriga observationer av intresse. Det är särskilt viktigt att ange om fladdermusen bitit annat djur eller människa.

För ytterligare information om insamlingen, kontakta:
Gunilla Hallgren, Enheten för sjukdomskontroll och smittskydd
telefon: 018-67 40 00

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls