Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Årlig insamling av fladdermöss för rabiesundersökning

2012-06-20

SVA samlar varje år in döda fladdermöss för att undersöka om de bär på fladdermusrabies. Fladdermusrabies, som sprids med ett särskilt virus, finns i flera länder i Europa. För att övervaka om viruset finns i Sverige och i vilken utsträckning, ber SVA allmänheten skicka in döda fladdermöss till SVA för rabiesundersökning, och sprida denna information vidare.

Nordisk fladdermus med ringmärkning. Foto: Anders Lindström/SVA
Nordisk fladdermus med ringmärkning.
Foto: Anders Lindström/SVA

– Fladdermöss i Europa, särskilt vissa arter, kan bära på ett rabiesvirus kallat European Bat Lyssavirus (EBLV), förklarar Gunilla Hallgren, veterinär och epidemiolog vid SVA.
– I Sverige samlar vi sedan mer än tio år in fladdermöss i ett övervakningsprogram för EBLV. SVA vill gärna att allmänheten skickar in döda fladdermöss man hittar för rabiesundersökning, om de är någorlunda färska och har huvudet kvar.

SVA har tagit fram ett anslag om insamlingen av fladdermöss i pdf-format. Skriv gärna ut och sätt upp anslaget så att fler får veta mer om insamlingen.. På det sättet kan du på ett enkelt sätt bidra till en bättre sjukdomsövervakning.

Mer om fladdermöss

Fladdermöss kan bära på EBLV utan att bli sjuka. Den årliga övervakningen har hittills visat tecken på mycket låg förekomst av EBLV i Sverige. Inga infekterade fladdermöss har hittats, men för några år sedan hittades antikroppar mot EBLV hos enstaka levande vattenfladdermöss i Sverige. Det betyder att de någon gång varit i kontakt med viruset. Infekterade fladdermöss uppvisar troligen inga symptom på sjukdom, men en del kan vara desorienterade, ha problem med balansen och ha svårt eller omöjligt att flyga.

Rabies är en mycket allvarlig sjukdom som kan smitta mellan djur och människa, en så kallad zoonos. Rabies, som finns i olika typer, smittar främst genom bett. Om sjukdomen inte behandlas i tid, får den dödlig utgång. Sverige räknas som ett rabiesfritt land. För att skydda landet från smitta har vi strikta restriktioner för hur exempelvis sällskapsdjur får föras in i landet, läs mer på Jordbruksverkets webbplats. Även vilda djur kan ha rabies.

Gör så här

SVA uppmanar alla som hittar döda fladdermöss att sända in dem för rabiesundersökning. Det är dock av största vikt att ALDRIG TA I EN FLADDERMUS UTAN SKYDDSHANDSKAR! Linda gärna in fladdermusen i papper och gärna dessutom i en toapappsrulle som skydd för stötar under transporten. Därefter stoppas den i en tättslutande plastpåse och sänds per post till SVA i ett vadderat kuvert. Märk kuvertet tydligt med texten ”BIOLOGISKT ÄMNE, KATEGORI B”, skriv också UN 3373 på kuvertet och rita en kvadrat runt. Ange avsändare.

Uppge namn, telefonnummer, när och var fladdermusen påträffades och eventuellt avlivades, samt övriga observationer av intresse. Det är särskilt viktigt att ange om fladdermusen bitit annat djur eller människa.

Mer information om insamlingen:

Gunilla Hallgren, veterinär och epidemiolog vid Enhet för sjukdomskontroll och smittskydd. Telefon: 018-67 40 00

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls