Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Åter i Sverige - Oxstyng

2011-05-19

Den 17 maj fick SVA in styngflugelarver från en gård i Tomelilla. De yngre nötkreaturen uppvisade böldliknande knölar på ryggen, som vid närmare inspektion visade sig innehålla larver som var mellan 2,5 och 4 cm långa och hälften så breda. Dessa klämdes ut och skickades in för artbestämning. Det visade sig vara larver av Hypoderma bovis.

Hur smittan kommit till gården är inte klarlagt men djuren måste ha smittats förra sommaren. Ända fram till 1940-talet var Oxstynget vanligt förekommande ända upp i Mellansverige, men utrotades genom ett nationellt program.

För mer information, kontakta:

Anders Lindström, forskare och entomolog, tel 018-67 40 00

Oxstynglarver. Foto: Anders Lindström/SVA

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls