Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Avmagringssjuka (CWD) upptäckt på ytterligare en älg i Norrbotten

2019-05-23

I den pågående övervakningen för avmagringssjuka hos hjortdjur (Chronic Wasting Disease, CWD) har ytterligare ett positivt fall påvisats. Även denna gång handlar det om en sexton år gammal älgko från Norrbotten som avlivats efter att den visat beteendestörningar. I mars månad fick Sverige sitt första positiva fall.

– Denna älg visar likheter med det tidigare fallet i Arjeplog och de äldre älgar i Norge och Finland som hittats med avmagringssjuka. Mycket talar för att det kan röra sig om spontant uppkomna förändringar och inte den smittsamma varianten av sjukdomen, men ytterligarare analyser behöver göras för att säkert veta om fallen är lika, säger epidemiolog Maria Nöremark på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Första fallet likt norska fall

Erfarenheter från Norge tyder på att den variant av CWD som hittats hos äldre älgar inte smittar, eller har begränsad smittsamhet. Prover från det första fallet från Arjeplog har visat sig vara likt de norska fallen på älg vid undersökning i mikroskop, men ytterligare undersökningar pågår. I samtliga fall i både Sverige och Norge har det rört sig om äldre djur och smittämnet har enbart hittats i hjärnan.

– Att det är två fall inom samma område behöver fortfarande inte betyda att det är smittsamt. Det kan handla om slump. Från andra arter, nöt, får och människa vet vi att det är väldigt stor skillnad mellan arter hur vanligt det är med spontant uppkomna fall av prionsjukdom. Det är möjligt att det kan vara ganska vanligt på äldre älgar, säger Maria Nöremark på SVA.

"Viktigt få in många prover"

– Jordbruksverket, SVA och Naturvårdsverket samlar mer information om hjortdjuren i området tillsammans med viltexperter. De diagnostiska analyserna kan i sig själva inte visa om det rör sig om en spontan eller smittsam variant av sjukdomen. Det kan vi visa genom en omfattande provtagning där vi lär oss mer om sjukdomen. Därför är det viktigt att få in många prover från djur i området för att vi bättre ska förstå vad det handlar om säger Lotta Hofverberg på Jordbruksverket.

För att skicka in prover kontaktar du SVA.
Myndigheterna kommer att hålla ett informationsmöte på plats, bland annat för att diskutera hur vi kan få in fler prover.

Övervakning

På grund av att klassisk CWD påvisats i Norge pågår nu en övervakning i flera länder i Europa, däribland Sverige. Syftet är att upptäcka sjukdomen om den finns i ett område för att kunna bekämpa eller begränsa spridningen. SVA vill gärna få in prov från djur som visar symptom på CWD, är sjuka på annat sätt eller exempelvis dödats i trafiken.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls