Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Bandmask vanligare hos häst med kolik

Helena Back med hästen Cuneo.
Veterinär Helena Back med sin egen häst Cuneo. Foto: Denise Laskowski.

Hos hästar med koliksymptom är det 16 gånger vanligare att hitta bandmask jämfört med hästar som inte har kolik. Det visar en ny studie vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
─ Vi har sett ett tydligt samband där ägg av bandmask i större utsträckning hittas hos hästar med koliksymptom, säger veterinär Helena Back vid SVA.

Magsmärtor hos häst, kolik, är en av de vanligaste anledningarna till att hästägare tillkallar veterinär. Kolik kan ha många olika orsaker, varav bandmask kan vara en faktor som leder till denna sjukdom hos häst. Det visar studien ”The association between Anoplocephala perfoliata and colic in Swedish horses – a case control study” som publicerats i Veterinary Parasitology. Bakom undersökningen står veterinär Helena Back tillsammans med forskare Ann Nyman och veterinär Eva Osterman Lind, samtliga vid SVA.

Omtvistat om bandmask är ett problem
─ Det har varit mycket omtvistat om huruvida infektion med bandmask kan orsaka skada, eller kliniska symptom hos häst. Det har därför varit viktigt att göra en studie under svenska förhållanden för att se om bandmasken är en parasit som man bör vara uppmärksam på även i det förebyggande arbetet. I den här studien ser vi en signifikant skillnad i förekomst av bandmaskägg i träckproven hos kolikhästar och hästarna i kontrollgruppen. Det tyder på att bandmasken kan ge hästar i Sverige besvär, säger Helena Back.

Sambandet bandmask och kolik fastställdes genom en fallkontrollstudie av blod- och träckprover från totalt 134 hästar. Materialet samlades in av veterinärer vid Regiondjursjukhuset i Helsingborg och Equimed. Vid varje tillfälle som en kolikhäst fick lämna prov fick också en annan häst som var patient, i ungefär samma ålder men som var fri från kolik, lämna prov. Samtidigt insamlades uppgifter om eventuella avmaskningar och tidigare besvär av kolik.

Letar efter maskäggen
Alla prover analyserades vid SVA. Den vuxna bandmasken lever i övergången mellan tunntarm och blindtarm, så det är maskäggen som kommer ut i träcken som man letar efter.

─ Det krävs en speciell metod för att analysera träckproven och därför kan äggen missas i vanliga tester. Studien visar på att infektion av bandmask är underdiagnosticerat hos hästar i Sverige och att relativt få hästar var avmaskade mot bandmask, säger Helena Back.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls