Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Beslut om vaccinationsområde mot mjältbrand

Jordbruksverket har fastställt ett område i närheten av Omberg i Östergötland där nötkreatur och får ska vaccineras mot mjältbrand. Även getter och hästar får vaccineras, men det är inte obligatoriskt. Djurägare som har möjlighet att stalla in sina djur kan göra det redan nu för att underlätta vaccinationen.

Frivilligt att låta vaccinera hästar och getter

Möjligt att stalla in djuren inför vaccinationen

Mer information

Kontaktpersoner för journalister

Mer om mjältbrandsfallen i närheten av Omberg

 • Arbetet med att samla information för att om möjligt hitta källan till utbrottet fortsätter. Sjukdomen har förekommit historiskt i området men vi vet inte exakt var. Det är inte säkert att vi kommer att hitta utbrottets ursprung och det är inte heller nödvändigt att göra det. Det viktigaste är att snabbt upptäcka eventuella nya fall och att vi vaccinerar idisslare i området för att minska risken att fler djur insjuknar.
 • Personal från Jordbruksverket, Länsstyrelsen Östergötland och SVA arbetar med mjältbrandsfallen vid Omberg. Även frivilliga från bland annat Svenska Blå Stjärnan och Svenska Lottakåren deltar i arbetet.
 • Alla områden där djur som dött i mjältbrand har befunnit sig är avspärrade för att underlätta sanering. Vandrare och andra besökare ska hålla sig utanför de avspärrade områdena för att minimera risken för smittspridning och för att inte störa det viktiga saneringsarbetet.
 • Det är helt ofarligt att äta kött och ägg som produceras i området.
 • Du som är djurägare och hittar ett nötkreatur, en häst, ett får eller en get som dött på bete ska täcka djuret utan att röra vid det och kontakta din veterinär.
 • Om du hittar en död älg, hjort eller ett rådjur på eller i närheten av Omberg ska du undvika att röra djuret, notera fyndplatsen, fotografera gärna djurkroppen och kontakta SVA (018-67 40 00). Anledningen till att vi vill ha in information om viltkadaver är att det kan bli aktuellt med provtagning, som i så fall utförs av en person som är utbildad för det. Trafikdödade djur behöver du inte ringa om, utan endast om de djur som har en oklar dödsorsak.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls