Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Brucella canis på svensk kennel

2013-08-23

Brucella canis har konstaterats på en svensk kennel. Bakterien orsakar aborter och sterilitet hos hund och kan i undantagsfall smitta människor. En smittad tik har avlivats. Nu pågår smittspårning samt provtagning för att stoppa spridning av sjukdomen. Kenneln föder upp och avlar på rasen dvärgschnauzer.

När den drabbade tiken aborterade sin kull i början av augusti togs prover för att hitta orsaken. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) analyserade proverna och konstaterade Brucella canis. Jordbruksverket beslutade då att tiken skulle avlivas omgående för att förhindra fortsatt smittspridning.

Ytterligare en tik på kenneln har avlivats eftersom den uppvisat samma symtom som den första tiken. Samtliga hundar på kenneln kommer nu att provtas.

− Vi uppmanar ägare till hundar av rasen dvärgschnauzer att vara uppmärksamma på symtom som aborter och nedsatt fertilitet, vilket kan tyda på smitta med Brucella canis. Den som tror sig ha en smittad hund bör kontakta veterinär, säger Michael Diemer, enhetschef på enheten för sällskapsdjur.

Sjukdomen sprids vid parning
Smittade djur får framför allt nedsatt fertilitet vilket innebär att tikar inte blir dräktiga eller att de aborterar, samt att hanhundar blir infertila. Symtomlösa smittbärare förekommer. Det går inte att garantera att en hund blir smittfri efter behandling.

Bakterien sprids framför allt via parning, men det förekommer dessutom risk för smittspridning via till exempel aborterat material och urin. I undantagsfall kan bakterien även smitta människor.

Lotta Gunnarsson, SVA
Lotta Gunnarsson, sektionen för häst, hund och katt vid SVA. Foto: MIkael Propst, SVA

Ladda ned högupplöst bild på Lotta Gunnarsson.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls