Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Campylobacter vanligaste smittan från djur till människor i Europa

2010-02-01

Campylobacter, bakterier från framförallt kyckling, toppar för tredje året i rad Europalistan över smittor från djur till människa. Salmonellan fortsätter också göra många sjuka, visar en ny rapport.

Campylobacter är bakterier som oftast hittas i kycklingkött, och om köttet inte tillagas ordentligt kan den som äter det få kraftig magsjuka. Campylobacterna är de vanligaste på Europas topp tre-lista över sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor. Smittor mellan djur och människor kallas zoonoser förklarar Elina Lahti, epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala. I hela EU rapporterades år 2008 över 190 000 fall av smitta med Campylobacter, och 7 692 av dem inträffade i Sverige, förklarar Lahti. Statistiken presenteras i en ny årsrapport från EFSA och ECDC, EU:s motsvarigheter till Sveriges Smittskyddsinstitut, Livsmedelsverk och SVA. Rapporten grundas på information som samlats in i EU:s medlemsländer och andra rapporterande länder i Europa.

- Näst flest fall av smitta stod Salmonella för, i Sverige rapporterades 4 183 fall och i hela EU över 131 000. Totalt sett verkar antalet människor som rapporterats ha smittats med salmonella minska, men det finns ett stort mörkertal, säger Elina Lahti. Salmonella var under 2008 fortfarande den vanligaste orsaken till smittoutbrott som orsakats av livsmedel. EUs medlemsstater har satt upp salmonellakontrollprogram för fjäderfä, som man tror har minskat antalet fall. Här i Sverige har vi sedan över 50 år kontrollprogram för salmonella, och våra livsmedelsproducerande djur är sällan smittade med salmonella.

- Den tredje av de vanligaste zoonoserna är Yersinia, både i Sverige och i hela EU, fortsätter Elina Lahti. Yersiniabakterien förekommer relativt ofta hos svin och i svinkött.

Q-feber är en sjudom som ökade kraftigt i Europa 2008. Det berodde till stor del på flera utbrott I Nederländerna. I Sverige konstaterades bara sju fall, och de hade alla smittats i utlandet. I EU ökade VTEC-fallen något under 2008 jämfört med året innan, medan Listeria monocytogenes minskade något. Listeria hittades mestadels i rökt fisk och värmebehandlade köttprodukter och ostar, avslutar Lahti.

För ytterligare information:
Elina Lahti, epidemiolog, Zoonoscenter, tel 018-67 41 49

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls