Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Clostridium tetani framodlat från en infektion

2010-06-15

SVA har odlat fram stelkrampsbakterier, Closterium tetani. Det är mycket i ovanligt att bakterien odlas fram i laboratioriemiljö.

Clostridium tetani (stelkrampsbakterier) har odlats fram i ett prov från en sårinfektion på ett får. Det är mycket ovanligt att bakterien kan odlas fram eftersom den är en så kallad strikt anaerob som inte växer i vanlig syrehaltig miljö. För det mesta ställs diagnosen stelkramp på basis av kliniska symptom. I sällsynta fall har bakterierna kunnat påvisas i Gramfärgade utstryk av prov från sårinfektionen.

Elisabeth Bagge är laboratorieveterinär på SVA, och förklarar:
- Nu har SVA haft möjligheten att odla fram bakterien. Bilder på hur bakterien växer på agarplattan och bilder från Gramfärgningen finns lagrade i den allmänt tillgängliga databasen på VetBact (se länk till höger på sidan). Notera det typiska utseendet vid Gramfärgningen. C. tetani har vanligen terminala sporer.

Clostridium tetani bildar olika toxiner som blockerar nervimpulserna. Stelkramp kan drabba alla däggdjur inklusive människan, men olika djurslag är olika känsliga för toxinet. Känsligast är häst, människa och får.

Stelkramp är en mycket allvarlig sjukdom, men är inte vanlig nuförtiden tack vare vaccinationer och förebyggande åtgärder i samband med uppkomna risksituationer.

Ytterligare information
Elisabeth Bagge, Laboratorieveterinär SVA tel 018-67 42 86

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls