Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

De flesta vargarna var unga och friska

2015-02-09
Exakt hälften av de totalt 44 fällda vargarna under licensjakten 2015 var honor och hälften hanar. Merparten, 26 stycken, var knappt ettåriga djur. Älg var det vanligaste innehållet i magsäcken och skabb den tydligaste sjukdomen. Det visar den preliminära rapporten från SVA:s undersökningar av fällda vargar.

Erik Ågren, SVA

Bitr. statsveterinär Erik Ågren, SVA. Foto: Göran Ekeberg, AddLight. Klicka på bilden för högupplöst version.

Obduktioner och provtagningar på SVA har gått smidigt och snabbt under årets licensjakt av varg.

”Skabb mest uppenbara sjukdom”

– De 44 vargar som fälldes under licensjakten 2015 var huvudsakligen unga individer, medan ett färre antal var något äldre och vuxna djur. Skabbangrepp var den mest uppenbara sjukdomen som sågs, med utbredda hudförändringar på ett par djur, säger bitr. statsveterinär Erik Ågren, SVA.

– Vi har studerat tänderna lite extra i år, då felaktig tandställning har varit återkommande fynd hos vargar tidigare. På djuren från årets licensjakt sågs en varg med överbett och några vargar hade en eller ett par kindtänder som satt snett.

Exakt ålder avgörs i USA

Vargarnas exakta ålder avgörs också med tandprov men det får SVA reda på först när en tand har snittats och bedömts i mikroskop.  Detta görs av ett specialiserat labb i USA vilket gör att den uppgiften kommer senare.

Vargarna var i år, med några få undantag, skjutna så att träffarna medförde en snabb och säker död. Tre vargar hade äldre skottskador.

SVA presenterar nu de preliminära resultaten från obduktioner och undersökningar av de 44 vargar som fälldes under licensjakten 2015. Rapporten samt en bilaga med tabeller innehåller fynd från obduktioner, data om vargarna och noteringar om hur de har skjutits. Parasitologiska undersökningar, samt undersökningar av tandstatus och skelett, pågår fortfarande. Senare under våren kommer slutrapporten, som kompletteras med resultaten från de undersökningar som fortfarande pågår.

Länsstyrelserna i Örebro och i Värmlands län har under februari månad bjudit in SVA till utvärderingsmöten av arbetet under licensjakten.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls