Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Delfinerna undersökta

2016-02-19

Båda de obducerade delfinerna var könsmogna hanar som var i något under medelgott hull. De vägde 110 respektive 100 kg. Mag-tarmkanalen var tom på innehåll. Delfinerna hade späck-, bukhåle- och lungparasiter, som inte är ovanligt att hitta hos dessa djur. Inga sjukliga förändringar som kan förklara strandningen upptäcktes.

Igår obducerades de två strimmiga delfiner som omhändertogs av Göteborgs naturhistoriska museum efter att de flutit iland söder om Göteborg i helgen. Obduktionen utfördes av veterinärpatologer på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i samarbete med biologer från Naturhistoriska Riksmuseet (NRM).

Strimmig delfin undersöks på SVA.

Veterinär Aleksija Neimane, veterinär Erik Ågren (med ryggen mot kameran), båda SVA, och forskare Anna Roos, NRM.

Arbetet fortsätter nu för att utesluta om djuren burit på olika infektioner, eller andra bakomliggande orsaker till dödsfallen. Vävnadsprover kommer att studeras mikroskopiskt, samt bakteriologiska och virologiska undersökningar ska utföras.

Ett flertal vävnadsprover sparas i SVA:s biobank och NRM:s miljöbank. Dessa kan ha betydelse för framtida forskning om bland annat sjukdomar, miljögifter, bendensitet och genetik. För att vetenskapen ska lära sig så mycket som möjligt från dessa djur, undersöktes en delfin före obduktion med datortomografi på Universitetsdjursjukhuset, SLU i Uppsala. Bilderna blir en del av ett projekt om delfinens anatomi som tyska forskare arbetar med i samarbete med NRM.

Forskarna kommer att utesluta så många sjukdomsorsaker som möjligt. Till sist kanske bara hypotesen att delfinerna inte kunde fånga tillräckligt med föda i den ovanliga miljön återstår. Arten förekommer vanligen i djupare, varmare och öppna vatten, men också i södra Nordsjön.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls