Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Död ko hade mjältbrand

2013-11-01

SVA har vid analys av prover från en död kviga konstaterat mjältbrand. Kvigan kommer från en gård i Örebro län. Betesområdet där djuret hittades är spärrat. Fyndet är i närheten av det område som sedan tidigare är belagt med restriktioner på grund av mjältbrandsfall 2011.

Spärren innebär bland annat att allmänheten inte har tillträde till det aktuella betesområdet och platsen där den döda kvigan förvaras. En smittskyddsutredning pågår och under tiden betar inga djur på den mark där den döda kvigan misstänks ha blivit smittad. I övrigt finns inga restriktioner på den aktuella gården, meddelar Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Mjältbrand är en sjukdom som kan smitta från djur till människa via nära kontakt med döda eller sjuka djur.

Uppdaterad information på Jordbruksverkets webbplats (131127)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls