Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Dödlighet hos grönfinkar ökar igen

2011-09-27

Sedan sensommaren 2011 har grönfinkar främst i mellersta delarna av Sverige åter drabbats i större omfattning av trikomonasinfektion, eller gulknopp som den dödliga sjukdomen också kallas.

– SVA har fått in flera rapporter om ett ökat antal sjuka och döda grönfinkar från personer som matar fåglar året om, förklarar Erik Ågren, veterinär vid SVA.
– När vi obducerat fåglarna här, visar de sig ha trikomonasparasiter.

Forskare i Storbritannien har visat att grönfinkspopulationerna minskat kraftigt efter att sjukdomen först påvisades där år 2005. Samma tendens finns även i Sverige, Norge och Finland, där sjukdomen sågs först sommaren 2008. Forskningen har också visat att parasiterna i de olika länderna är av samma variant.

- Smittan, som sprids via infekterat foder och vatten, verkar ha brett ut sig från England till Norden och sedan vidare till kontinenten under 2009, säger Erik Ågren. 
- Vi rekommenderar att fågelmatningen avbryts under tre veckor om man upptäcker sjuka eller döda fåglar vid sitt foderbord, eftersom både sjuka och friska fåglar samlas vid foderautomaterna.

Du kan gärna rapportera in till SVA om du hittar sjuka eller döda småfåglar. Antingen genom att e-posta vilt@sva.se eller direkt på vår rapporteringssida. Kontakta alltid SVA innan du skickar in några döda fåglar för undersökning.

För mer information, kontakta  SVA. Telefon 018-67 40 00.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls