Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Duvpest upptäckt i Malmö

2015-12-23

Duvpest har upptäckts hos vilda duvor i Malmö. Duvpestvirus kan orsaka newcastlesjuka hos tama fåglar.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har påvisat virussjukdomen duvpest hos döda, vilda duvor i centrala Malmö. Viruset kan hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

Jordbruksverket rekommenderar att alla som håller fåglar i fångenskap att se över och vid behov förstärka sina smittskyddsrutiner. Djurhållare ska tänka på att ge foder och dricksvatten inomhus, eller under ett skydd som förhindrar kontakt med vilda fåglar.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls