Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fågelinfluensa upptäckt på falk i Uppsala

2017-04-05

Nu har det första fallet av fågelinfluensa H5N8 upptäckts i Uppsala län. Det var en pilgrimsfalk som hittades död i slutet av mars nedanför domkyrkan i centrala Uppsala som efter analys på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visat sig ha den mer sjukdomsframkallande typen av sjukdomen.

Fågelinfluensa av typen H5N8, som är mycket sjukdomsframkallande för fåglar men som aldrig har smittat till människor, har sedan hösten 2016 cirkulerat i stora delar av EU med väldigt omfattande spridning hos vilda fåglar. Detta har resulterat i ett stort antal utbrott hos fjäderfä med stora ekonomiska konsekvenser.

Flera rovfåglar drabbade

Just nu har ett flertal vilda rovfåglar från olika delar av Sverige analyserats och varit positiva för denna typ av fågelinfluensa. Det är bland annat ormvråkar och havsörnar, utöver pilgrimsfalken i Uppsala.

– De nya fallen bekräftar att H5N8 fortfarande cirkulerar hos vilda fåglar i Sverige och risken för svenska fjäderfä bedöms därför som fortsatt förhöjd, om än på en lägre nivå än tidigare. Det är således även fortsättningsvis viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskyddsrutiner och i möjligaste mån förhindrar kontakter mellan tam- och vildfågel, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.

Efter beslut från Jordbruksverket den 30 mars sänktes skyddsnivån för de som håller tamfåglar från nivå 2 till 1. Den sänkta skyddsnivån innebär att fjäderfän och andra tamfåglar återigen får hållas utomhus, de ska dock få foder och vatten under tak eller under ett skydd utomhus. Fjäderfän som hålls utomhus för att producera livsmedelsprodukter för försäljning ska hållas inhägnade.

SVA följer smittläget

– SVA följer kontinuerligt smittläget avseende H5N8, såväl internationellt som nationellt, på vilda fåglar för att vid behov snabbt kunna producera en uppdaterad riskbedömning.

Att det är just rovfåglar som drabbats och inte sjöfågel, som oftast nämns i samband med fågelinfluensa, beror på att rovfåglarna är högst upp i näringspyramiden och därför riskerar att smittas genom att få i sig smittade döda eller sjuka, och därmed lättfångade, bytesfåglar.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls