Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Elva smittade av katt- eller fågelsalmonella

2016-04-07

Fler personer än väntat har hittills i år insjuknat av en salmonellatyp som är vanlig hos småfåglar och katter. Bland de elva sjuka personerna finns flera små barn, rapporterar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande i dag. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har i år påvisat ovanligt många fall av salmonellasmittade småfåglar och katter.

Eftersom salmonellatypen kan överföras från småfåglar och katter till människa, påminner Folkhälsomyndigheten om att god handhygien skyddar mot smitta. Det är bra att tvätta händerna noga efter rengöring av kattlådor och fågelbord, och som alltid före hantering av livsmedel. Handskar skyddar vid hantering av döda eller sjuka fåglar. Var också uppmärksam på symptom hos familjekatter. Barn, i synnerhet små barn, bör inte komma i kontakt med en katt som är sjuk.

Generellt så ökar både antalet smittade fåglar och katter på vårvintern. Även för människor bedöms vilda fåglar vara en smittkälla för salmonella. Det bästa sättet att hindra katter från att smittas av salmonella är att hålla dem borta från fågelbord.

Folkhälsomyndigheten och SVA samarbetar och följer utvecklingen.

Katter länsvis salmonella

Diagram om länsvis fördelning av salmonella hos katt 2016
Det är samma län som återkommer med många fall av salmonellasmittade katter år efter år. SVA kan inte förklara skillnaden mellan länen, men tänkbara orsaker kan vara skillnad i förekomst av fåglar med salmonella och benägenhet hos kattägare att vända sig till veterinär med sin sjuka katt. Klicka på bilden för högre upplöst version.

 

Katter salmonella årsvis

Diagram om årsvis fördelning av salmonella hos katt.
År 1999 sågs för första gången ett utbrott av salmonella bland katter i Sverige. Åren före är det osäkert hur omfattande provtagning som skedde. Antalet redovisade fall är de som kommit till SVA:s kännedom. Alla misstänkta fall av salmonellabakterier från djur ska skickas in till SVA. Klicka på bilden för högre upplöst version.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls