Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

ESBL-bildande tarmbakterier funna hos slaktkycklingar

2010-05-26 
I undersökningar vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har ESBL-bildande Escherichia coli, en typ av antibiotikaresistenta tarmbakterier, även hittats i tarmprov från svenska kycklingar.
– Ytterligare undersökningar krävs för att klargöra smittspridningsvägarna. Men fynden aktualiserar att det är viktigt att tillaga kyckling på rätt sätt, säger Björn Bengtsson, veterinär vid SVA.

Escherichia coli är en bakterie som normalt finns i tarmkanalen hos människor och djur. De bakterier som nu har påvisats bildar enzymer – ”extended spectrum beta-lactamases” (ESBL) – som gör dem resistenta mot antibiotika som penicilliner och cefalosporiner.

Under senare år har förekomst av ESBL-bildande bakterier på kött och hos produktionsdjur, men också hos sällskapsdjur och hästar, rapporterats från flera länder. Rapporter visar även att bakterien finns bland vilda djur och fåglar i olika länder.
– Att vi hittar dessa bakterier hos djur även i Sverige är inget unikt. Vi har tidigare hittat sådana bakterier hos hundar och hästar, och nu vet vi att de också finns hos livsmedelsproducerande djur i landet, säger Björn Bengtsson.

ESBL-bildande bakterier kan finnas i tarmkanalen hos fullt friska människor och djur utan att orsaka sjukdom. Men resistens av ESBL-typ är ett ökande problem i sjukvården. Penicilliner och cefalosporiner är viktiga antibiotika och det blir svårare att behandla infektioner. 
– Idag vet vi för lite för att kunna säga om ESBL-bildande bakterier hos kyckling bidrar till resistensproblem hos människor. Men genom bra kökshygien och ordentlig upphettning hindras spridning via kött. SVA samarbetar med andra myndigheter och med Svensk Fågel för att få en bättre bild av läget, säger Björn Bengtsson.

Kontaktperson: Björn Bengtsson, veterinär,
Statens veterinärmedicinska anstalt, telefon 018-67 44 37.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls