Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Extremt hög trikininfektion i småländskt vildsvin

2010-05-28

SVA bekräftar idag ett fall med extremt hög infektionsgrad av trikiner i vildsvinskött. Provet har bland den högsta mängd trikiner man hittat i kött från ett vildlevande djur. SVA uppmanar jägare att inte lämna slaktrester öppet i skogen.

 

Trikiner i kött från ett småländskt vildsvin har påvisats hos laboratoriet JP Hästveda. SVA bekräftar fallet. Djuret är en gylta i tvåårsåldern som vildsköts i trakten mellan Älmhult och Häradsbäck. Trikinerna har skickats till SVA för artbestämning. Den undersökningen pågår nu.

 

Att döma av utseendet på trikinerna i musklerna kan det röra sig om en tämligen ny infektion. Infektionsgraden var extremt hög, 1 000-2 000 larver per gram kött. Ulrika Forshell, veterinär och specialist på parasiter vid SVA, förklarar att provet visar bland den högsta mängd trikiner man hittills hittat på ett vildlevande djur i Sverige.
–  För att en människa ska insjukna räcker det med så lite som 50-100 larver, säger Ulrika Forshell.

 

Trikiner är en så kallad zoonos (smitta som går mellan människor och djur) och människor som äter kött trikinsmittat kan bli allvarligt sjuka. Trikiner kan förekomma i muskulatur framförallt hos vildsvin, björn, lodjur, räv och varg, men även hos andra köttätande djur. Hos tamsvin har trikiner inte påvisats sedan 1994.

Trikinmaskar - översikt. Foto: Anna Sollén/SVA.

Översiktsbild av de aktuella trikinerna. Foto: Anna Sollén/SVA.

 

Trikinmaskar i närbild. Foto: Anna Sollén/SVA.,

Trikinmaskarna i närbild. Foto: Anna Sollén/SVA.

  
Allt svinkött och hästkött som säljs till konsumenter testas för trikiner. Även vildsvinskött som jägare säljer eller ger bort måste enligt lagen testas.
För att begränsa smitta i markerna kan man som jägare bidra genom att inte lämna slaktrester öppet i skogen. Skallar och inälvor bör grävas ner så att de är svåra att komma åt för rävar och gnagare. Undvik att utfodra jakthundar med slaktavfall från köttätande vilt som inte testats för trikiner, eftersom även hundar kan insjukna.

 
För mer information kontakta:
Ulrika Forshell, laboratorieveterinär SVA,  070-378 44 41
eller Eva Osterman-Lind, Laboratorieveterinär SVA, 070-362 46 70

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls