Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fågelinfluensa på viltfågelanläggning i Skåne

2018-05-24

Ett fall av fågelinfluensa av typen H5 har konstaterats vid en anläggning som föder upp fasaner i Arlöv utanför Malmö. Viruset är lågpatogent, det vill säga mindre sjukdomsframkallande än de så kallade högpatogena fågelinfluensavirus som påvisats i Sverige nyligen. Proverna är analyserade av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) inom ordinarie övervakningsprogram för fågelinfluensa.

– För att undvika spridning till fjäderfä är det viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskyddsrutiner, säger Karin Åhl, stf enhetschef på enheten för häst, fjäderfä och vilt på Jordbruksverket.

– Detta virus är lågpatogent, det vill säga mindre sjukdomsframkallande än de så kallade högpatogena fågelinfluensavirus som påvisats i Sverige vid ett flertal tillfällen under de senaste åren. Lågpatogena virus kan dock under vissa omständigheter omvandlas till högpatogena, vilket är huvudanledningen till att också utbrott med lågpatogen fågelinfluensa kontrolleras, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på SVA.

Kontrollområde kring den smittade gården

När det gäller den smittade anläggningen för fasanuppfödning så har Jordbruksverket nu beslutat om tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till anläggningen.

Jordbruksverket har också beslutat att införa ett kontrollområde med en kilometers radie kring gården. I kontrollområdet gäller bland annat följande restriktioner:

  • Personer som besöker djurstallar med fjäderfä och andra fåglar ska följa hygienreglerna.
  • Det är förbjudet att transportera fjäderfä, levande fåglar, kläckägg och fågelprodukter mellan anläggningar för fjäderfä.
  • Det är förbjudet att transportera fjäderfä, levande fåglar, kläckägg och fågelprodukter ut ur och in i kontrollområdet.
  • Det är möjligt att söka dispens för vissa transporter inom områdena.

– För att motverka smittspridning från den spärrade fasanbesättningen kommer djuren att avlivas. Det här innebär naturligtvis en påfrestning för djurägaren, säger Karin Åhl.

Läs Jordbruksverkets pressmeddelande 2018-05-24

Läs mer

om fågelinfluensa

Läs mer hos andra

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa

Förebyggande åtgärder för dem som håller fjäderfä och fåglar i fångenskap (Jordbruksverket)

Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls