Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fågelinfluensa upptäckt i Sverige

2016-11-23

Fågelinfluensa har konstaterats på två platser i Skåne. Det visar analyser vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det ena fallet gäller en vild fågel, en knipa, som påträffats i Vellinge kommun och som bekräftats bära på fågelinfluensa av typen H5N8. Det andra fallet gäller en värphönsbesättning utanför Helsingborg som är smittad med influensavirus H5. SVA arbetar vidare med att analysera exakt vilken typ av smitta det handlar om. Fågelinfluensa av typen H5N8 har cirkulerat i Europa under hösten. Viruset har aldrig smittat till människa.

När det gäller den smittade värphönsbesättningen har Jordbruksverket beslutat om en spärr, vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna gården.

– Att fågelinfluensa nu påvisas i Sverige är inte helt oväntat, eftersom virus har förekommit hos både tama och vilda fåglar i flera länder i Europa under hösten. Smittan innebär naturligtvis en stor påfrestning för den drabbade gården. För att motverka smittspridning kommer alla fjäderfän att avlivas och anläggningen saneras, säger Karin Åhl, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Finns naturligt bland vilda fåglar

Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel.

– Den utveckling vi har sett under de senaste veckorna visar en omfattande spridning av fågelinfluensa hos vild sjöfågel, såväl i vårt närområde som i andra delar av Europa. Ju högre smittrycket är bland de vilda fåglarna desto större är risken att även fjäderfä drabbas av fågelinfluensa. SVA uppmanar till ökad vaksamhet både vad gäller dödlighet hos vilda fåglar och symptom hos tama fåglar, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.

Har aldrig smittat till människa

– Fågelinfluensa av typen H5N8 har aldrig smittat till människa trots att den under flera år funnits bland vildfågel och orsakat utbrott bland tamfågelbesättningar i andra länder. Därför bedömer vi att risken att människa ska smittas i Sverige är i det närmaste obefintlig. Men det finns alltid goda skäl att vara försiktig vid eventuell kontakt med döda fåglar och djur som man hittar i naturen eftersom de även kan bära på andra smittor, säger Anders Wallensten vid Folkhälsomyndigheten.

Livsmedelsverket bedömer att det inte finns någon risk att smittas av att äta ägg eller kyckling.

Hur skyddar jag mina tamfåglar från att smittas med fågelinfluensa?

Det är viktigt att följa och vid behov stärka ordinarie smittskyddsrutiner. För hobbydjur får man anpassa rutinerna efter de förutsättningar man har, men principen är att minimera risk för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras träck.

•Tillåt endast helt nödvändiga besök i besättningen.
•Alla som går in i hönshus ska ha rena kläder och rena skor samt tvättade händer för att inte föra med sig eventuellt förekommande smitta in i hönshuset.
•Använd helst separata skor inne i hönshuset.
•Se till att vilda fåglar inte har tillträde in till djuren via öppna dörrar, fönster eller ventilation.
•Minimera foderspill och annat som lockar vilda fåglar till tamfjäderfä.
Har du en kommersiell fjäderfäbesättning ska du vara noga med att följa dina vanliga rutiner för biosäkerhet och följa eventuella riktade rekommendationer som ges av Jordbruksverket eller av branschorganisationer.

Kontakta veterinär om du misstänker fågelinfluensa

Fågelinfluensa lyder under epizootilagen. En djurägare som misstänker fågelinfluensa måste kontakta veterinär som i sin tur måste rapportera misstanke om fågelinfluensa till länsveterinären och Jordbruksverket. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Detta innebär att man ska stalla in misstänkt smittade djur och alla andra djur i samma flock om det är möjligt. Ingen person, något ägg eller djur som haft kontakt med de misstänkt smittade djuren får lämna anläggningen förrän en veterinär tagit över fallet.

Fågelinfluensa drabbar framförallt sjöfåglar. Om du hittar flera döda sjöfåglar kan du rapportera det till SVA (018-67 40 00 eller vilt@sva.se) som då kan bedöma om fåglarna ska tas in för provtagning och obduktion.

Fjäderfä ska hållas inomhus

Sedan tidigare gäller skyddsnivå 2 för fågelinfluensa i Sverige. Det här innebär skyddsnivå 2:

•Fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.
•Hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus. Inhägnader för änder ska vara nätövertäckta för att undvika kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd ute.
•Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet. Dessutom ska foder och dricksvatten ges inne eller under ett skydd utomhus.
•Förbud mot utställningar och tävlingar, men det finns möjlighet att söka dispens.

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls