Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fåglar döda av yttre våld

Fem av de döda fåglarna obducerades på SVA. Foto: Erik Ågren, SVA

 

2011-01-05

De döda fåglar som natten till onsdagen hittades i Falköping dog av akut, trubbigt, yttre våld. Det visar den obduktion som SVA gjort på fem av fåglarna.
-          Vi har konstaterat att fåglarna avlidit av kraftiga inre blödningar som uppstått genom yttre våld, säger Marianne Elvander, statsepizootolog på SVA.

Fåglarna hade inga tecken på infektioner eller bakomliggande sjukdomar.

Det var en stor mängd döda fåglar som natten till onsdagen hittades på en gata i Falköping.  Dödsorsaken var oklar och fem av fåglarna skickades därför till SVA för obduktion. Fåglarna var till det yttre oskadda och det gick inte att se på dem vad de råkat ut för.  Under onsdagskvällen obducerades fåglarna på SVA och då kunde det konstaterats att fåglarna dött av yttre våld. 

-          Ur smittskyddssynpunkt är det här ärendet därmed utrett eftersom det är klarlagt att ingen av de fåglar som obducerats visat tecken på varken infektion eller sjukdom, säger Marianne Elvander.

För mer information kontakta:

Marianne Elvander, SVA, 018- 67 40 00

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls