Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fladdermöss infekterade av rabies


Vattenfladdermus på flygtur ovan vatten. Foto. Anders Lindström, SVA.

2013-02-07 Fladdermöss som varit infekterade med fladdermusrabies har åter konstaterats i Sverige. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) tog under förra sommaren prover på 68 vattenfladdermöss, söder om Kalmar, och har nu funnit antikroppar mot virussjukdomen i sex av djuren.

Sedan 2008 har svenska fladdermöss undersökts om de kan vara infekterade med det så kallade European Bat Lyssavirus (EBLV), som även kallas för fladdermusrabies. De första fynden av antikroppar mot denna sjukdom i Sverige gjordes 2009 hos fladdermöss fångade i Skåne.

Fladdermöss skiljer sig från andra djur genom att de kan överleva infektion av sin egen variant av rabiesvirus. Om de tidigare kommit i kontakt med EBLV och överlevt, påvisas detta genom att de har antikroppar mot viruset i blodet. Flera studier har visat att till synes friska fladdermöss kan ha antikroppar. Inget virus kunde dock påvisas i saliven hos de fladdermöss som nu visat sig ha antikroppar.

Främst drabbas fladdermöss av EBLV men i sällsynta fall kan de även smitta andra varmblodiga djur, inklusive människa, och då orsaka dödlig rabies. Smitta kan ske via bett eller om fladdermusens saliv kommer i kontakt med skadad hud hos andra djur eller människor. Man ska alltid vidta försiktighet genom att bära handskar vid hantering av fladdermöss. Ägaren till den fastighet där djur med antikroppar hittades har informerats.

Den art som SVA främst undersökt är vattenfladdermus, som är starkt förknippad med en variant av viruset, EBLV2. Resultaten stärker uppfattningen att denna rabiesform i Sverige förekommer hos särskilda fladdermusarter. Det är välkänt sedan lång tid att fladdermöss i Europa kan bära på EBLV, och det förekommer i flera av våra grannländer.

SVA planerar för att i sommar återigen undersöka fladdermöss i Skåne.


Veterinär Louise Treiberg Berndtsson (foto: Bengt Ekberg, SVA) och epidemiolog Gunilla Hallgren (foto: Mikael Propst, SVA), båda vid SVA, konstaterar åter att fladdermöss i Sverige har infekterats med fladdermusrabies.

Högupplösta bilder kommer att finnas på SVA:s pressrum hos Cision.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls