Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fler fall av Campylobacter i kycklingflockar

2015-12-16

Under november månad har andelen kycklingflockar med bakterien Campylobacter ökat kraftigt. Det visar den nationella övervakning som Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) regelbundet utför. Folkhälsomyndigheten meddelar idag att ovanligt många personer insjuknat på grund av Campylobacter. De båda myndigheterna kommer nu att analysera och jämföra proverna för att se om det finns något samband.

Sedan 1991 pågår ett nationellt övervakningsprogram för att analysera prover från svensk kycklingproduktion. Analyserna inom programmet, som sedan 2001 sker vid SVA, organiseras av branschorganisationen Svensk Fågel. Sedan dessa provtagningar och analyser startade har andelen campylobacterpositiva kycklingflockar visat en nedåtgående trend.

Under 2015 såg utvecklingen fortsatt normal ut fram till och med oktober månad. Under november skedde dock plötsligt en markant ökning av andelen campylobacterpositiva kycklingflockar. Ett normalt år varierar antalet fall säsongsvis, med en topp vanligen sommartid.

– Utvecklingen i stort går ändå i rätt riktning. Under 2014 hade vi rekordmånga producenter, 38 procent, som inte hade Campylobacter i sina kycklingflockar, säger veterinär Ingrid Hansson, SVA.

– Tillsammans med Folkhälsomyndigheten kommer vi inom kort att utreda om det finns ett samband mellan ökningen på humansidan och ökningen inom kycklingproduktionen.

Det är alltid bra att vara noggrann med hygienen vid tillagning av kyckling. Läs mer om hygien och utvecklingen på humansidan på Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens webbplatser.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls