Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fler fall av mjältbrand vid Omberg

2016-07-28

Ytterligare mjältbrandsfall har konstaterats vid Omberg i Östergötland. Hittills har totalt sju nötkreatur och en häst dött ute på bete och konstaterats döda av mjältbrand. Områdena där djuren gått på bete är avspärrade, sanering och smittoutredning pågår.

– Det senaste fallet är en häst som betat ett par kilometer från Omberg. Området där hästen betade är avspärrat och de andra hästarna på betet kommer att behandlas med antibiotika. Vi jobbar för högtryck med smittoutredningen, säger Lotta Andersson, stf chef på enheten för idisslare och gris på Jordbruksverket.

För att minska risken att fler djur insjuknar så vaccineras nötkreatur, får och getter som betar på eller vid Omberg.

– Eftersom hästar kan vara känsliga för vaccinet har vi rekommenderat att de i första hand flyttas från närområdet snarare än att vaccineras, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Detta bör i så fall göras i samråd med Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

Smittoutredningen fortsätter

Arbetet med att samla information för att om möjligt hitta källan till utbrottet fortsätter. Sjukdomen har förekommit historiskt i området men vi vet inte exakt var och det är inte heller säkert att vi kommer att hitta utbrottets ursprung. Personal från Jordbruksverket, Länsstyrelsen Östergötland och SVA arbetar med mjältbrandsfallen vid Omberg. Alla områden där smittade djur har befunnit sig är avspärrade för att underlätta sanering.

Viktigt att respektera avspärrningarna

Vandrare och andra besökare ska hålla sig utanför de spärrade områdena för att minimera risken för smittspridning och för att inte störa det viktiga saneringsarbetet. Det är helt ofarligt att äta kött och andra livsmedel som produceras i området.

Rapportera döda djur i området på Omberg och runt Tåkern

Du som är djurägare och hittar ett nötkreatur, en häst, ett får eller en get som dött på bete ska täcka djuret utan att röra vid det och kontakta din veterinär. Du som hittar en älg, hjort eller ett rådjur som har dött och dödsorsaken är oklar bör också undvika att röra vid djuret. Rapportera fyndet via e-post till idisslaregris@jordbruksverket.se eller under kontorstid på telefonnummer 0771-223 223.

Ange fyndplatsen och vad det rör sig om för djur, och lämna gärna ditt telefonnummer.
Vi vill inte ha uppgifter om trafikdödade djur, utan endast om de djur som har en oklar dödsorsak.

 

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls