Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fler smittade av campylobacter

2016-10-03

Ovanligt många personer har under sommaren blivit sjuka på grund av campylobacter. Ökningen sammanfaller med en ökad förekomst av campylobacter i kycklingflockar i Sverige. Det misstänkta sambandet analyseras nu av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och de lokala smittskyddsenheterna.

Säsongsvariation campylobacter hos kyckling

Diagrammet visar säsongsvariation av andelen (i procent) kycklingflockar där campylobacter påvisats hos uppfödare tillhörande Svensk Fågel. Ökningen under sommaren 2016 (röd linje) sammanfaller med att fler människor smittats av campylobacter.

Antalet fall av campylobacterinfektion ökar under sensommarmånaderna varje år, visar de rapporter som Folkhälsomyndigheten får in. Men i år har antalet personer som blivit sjuka i Sverige varit fler än normalt. Totalt har omkring 3 500 fall rapporterats under juni till september. Det är ungefär 1 000 fler fall än under sommaren i fjol.

– Vi tycker att utvecklingen är oroande. Aldrig tidigare har vi sett så många fall under motsvarande period, säger Britta Björkholm, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Färsk kyckling är sedan tidigare en känd källa till smitta. Vid en utredning för mindre än ett år sedan visade laboratorieanalyser att majoriteten av de undersökta bakterieisolaten från kyckling och från personer med campylobacterinfektion var tydligt kopplade. God handhygien och rätt rutiner i köket skyddar.

(Texten har uppdaterats)

Läs Folkhälsomyndighetens pressmeddelande (2016-10-03)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls