Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Förebyggande åtgärder minskar juverproblemen hos kor

2010-02-04

 

Den slutsatsen drar Ann Nyman vid Statens veterinärmedicinska anstalt från sitt projekt där hon studerat vilka faktorer som orsakar juverinflammation (mastit) hos kor.


Ann Nyman  
Ann Nyman mottar Svensk Mjölks forskarpris. Foto: Privat.

Ann Nyman är agronomie doktor och arbetar vid Statens veterinärmedicinska anstalt som epidemiolog. I nästan tio år har hon genom fältstudier kartlagt vilka faktorer som har betydelse för att mjölkkor får mastit. Mastit är en av de mest kostsamma sjukdomarna som drabbar mjölkkor eftersom sjukdomen kan orsaka både stort lidande för djuren och ekonomiskt avbräck för bönderna.

 

För sin forskning får Ann Nyman nu på måndag 8 januari ta emot Svensk mjölks forskarpris på 25 000:-.  Prisutdelare är Kung Carl XVI Gustaf.

 

Majoriteten av de kliniska fallen av mastit inträffar i perioden runt kalvning. Om man som lantbrukare lyckas säkerställa bra skötselrutiner, med rena kalvningsutrymmen, och utfodring med foder av hög näringsmässig- och hygienisk kvalitet i denna period, kan man förebygga många mastiter och minska djurlidandet. För att uppnå en god juverhälsa måste man framförallt minska smittrycket i besättningen och bidra till att upprätthålla ett gott immunförsvar genom en välbalanserad foderstat och bra skötselrutiner.

– Det råder ingen tvekan om att det är förebyggande faktorer som är avgörande när det gäller att hålla kor friska från mastit. Man kan inte behandla sig till en låg förekomst av mastit, säger Ann Nyman.

 

I Sverige ligger vi långt framme när det gäller forskning på området, och vi har i ett internationellt perspektiv mycket goda förhållanden, fortsätter Ann. Det är särskilt intressant eftersom vi också har bland de högst avkastande korna i världen. Mastit är ett problem som förekommer i alla länder och de som också ligger långt framme när det gäller forskning är Kanada och Holland.

 

Bönderna själva kan alltså med rätt åtgärder skapa förutsättningar för en god juverhälsa hos korna och därmed minska användningen av antibiotika. Resultaten från projektet är en viktig del i rådgivningen. Men det finns mer att göra inom forskningen, avslutar Ann. Ytterligare kunskap behövs om hur de olika faktorerna vi studerat samverkar.

 

För ytterligare information:
Ann Nyman, AgrDr, epidemiolog, SVA, 018-67 40 98

 

Epidemiologi är en vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.

Ann Nymans avhandling från 2007.
Läs den via länken till höger.

 

 

 

 

 

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls