Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Förgiftning och förlamning på häst – SVA deltar på Hippocampusdagen

2015-07-13

Hästens välfärd i sport och skötsel är tema för Hippocampusdagen 2015. Ledande hästforskare från SLU och SVA delar med sig av de senaste rönen. Atypisk myopati och tysklönn, botulism samt polyneuropati är exempel på ämnen från SVA:s horisont.

Hästar på bete. Foto: Bengt Ekberg/SVA

En rad sjukdomar och förgiftningstillstånd kan inträffa om hästen äter olämpligt foder. Statsveterinär Gittan Gröndahl och forskare Annica Tevell Åberg från SVA beskriver hur sjukdomarna atypisk myopati, polyneuropati samt botulism drabbar hästar. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Hippocampusdagens första session handlar om rörelse och samspel med människan. Här är exempel på frågor som SLU-forskarna tar upp: Hur påverkar hästen och marken varandra, och hur testar man bäst om underlaget fungerar? Hur ser interaktionen mellan hästen och ryttarens sits ut? Hur kan man bäst matcha ihop häst och ryttare?

I den andra sessionen kommer Gittan Gröndahl och Annica Tevell Åberg från SVA att beskriva hur sjukdomarna atypisk myopati, polyneuropati samt botulism drabbar hästar, ofta med dödlig utgång. SLU presenterar några av de giftiga växter som i värsta fall finns i hästarnas hagar.

Den tredje och avslutande sessionen under Hippocampusdagen handlar om hur smärta och välfärd kan bedömas hos häst. SLU-forskare delar med sig av kunskaper om vad hästens minspel avslöjar och hur man kan veta om hästen mår bra.

Hippocampusdagen arrangeras onsdag den 28 oktober 2015 vid SLU. Om anmälan sker senast den 1 oktober är det förmånligare att delta. Studenter liksom SLU- och SVA-anställda har rabatt.

Länk till program för Hippocampusdagen 2015
Länk till anmälan till Hippocampusdagen 2015

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls