Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Forskare studerar fårs juverhälsa

2013-05-06 För köttproducerande fårbesättningar är lammtillväxten mycket viktig för ekonomin. Om tackan har juverinflammation producerar hon mindre mängd mjölk till lammen. Kunskapen är dock ganska liten om juverinflammation hos får. Hur vanlig är sjukdomen i fårbesättningar? Vilka bakterier orsakar den hos får? Och hur påverkas lammtillväxten i besättningar med dålig juverhälsa?

Tacka med lamm efter lamning.

Tacka med lamm, direkt efter lamning. Foto: Ylva Persson, SVA.

Dessa frågor hoppas forskarna få svar på i ett projekt finansierat av Stiftelsen lantbruksforskning där tjugo fårbesättningar över hela landet studeras. Projektet vill med hjälp av mjölkprovtagningar ge svar på hur vanligt det är med osynliga juverinflammationer (subkliniska mastiter), vilka bakterier som orsakar dem och om bakterierna är känsliga eller inte för antibiotika.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) kommer att analysera mjölkproverna genom celltalsräkning, traditionell bakterieodling, artbestämning av bakterier med maldi-tof-tekniken och resistensundersökning av juverbakterier.

Dessutom kommer forskarna att försöka ta reda på om olika raser, besättningstyper och skötselfaktorer påverkar juverhälsan. Och slutligen kommer lammen att vägas för att se om deras tillväxt påverkas av tackornas juverhälsa.

– Förhoppningsvis kommer vi att lära oss mer om tackors juverhälsa och hur lammtillväxten påverkas, säger Ylva Persson, projektledare vid SVA.

– Den här studien är den första i sitt slag i Sverige och det övergripande syftet är friska tackor och en ekonomiskt lönsam produktion av lammkött.

Provtagningarna kommer att inledas i sommar och fortsätta under nästa år.


 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls