Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Forskning fortsätter på fästingburet blödarfebervirus

2014-07-31

Krim-Kongo blödarfebervirus ger allvarlig sjukdom som i värsta fall leder till inre blödningar och död. I Europa är nordöstra Turkiet, Balkanhalvön och Ryssland särskilt drabbade. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) deltar i ett internationellt forskningsprojekt med tolv länder som studerar viruset och dess spridning och som nyligen fått förlängning.

Ali Mirazimi, SVA
  

Forskare Ali Mirazimi, SVA. Foto: Mikael Propst/ SVA Klicka på bilden för högupplöst version.


Världshälsoorganisationen WHO och EU-kommissionen har uppmärksammat Krim-Kongo blödarfeber som en allvarlig sjukdom. I det europeiska folkhälsoprogrammet inom det sjunde ramprogrammet (FP7) har viruset prioriterats.

Symptomen liknar influensa

Smittvägarna till människa är antingen via ett fästingbett eller via kontakt med blod från infekterade djur. Symptomen liknar först influensa med huvudvärk, feber, muskelvärk och ont i leder, sedan kan man drabbas av diarré, kräkningar och spontana blödningar. Likheterna med det nu uppmärksammade ebolaviruset är flera, båda tillhör gruppen hemorragisk febervirus liksom även lassafeber och marburgfeber. Dödligheten är upp till 30 procent bland dem som insjuknar i Krim-Kongo, och det finns i dag varken läkemedel eller vaccin mot sjukdomen.

Forskare Ali Mirazimi, verksam vid både SVA och Folkhälsomyndigheten, är koordinator för det EU-finansierade forskningsprojektet som pågått sedan slutet av 2010 och nu fått medel till förlängning till mars 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är medfinansiär till SVA:s medverkan i projektet.

Söker efter antikroppar

− Vi samlar in stora mängder prover från människor i smittområdena för att söka efter antikroppar mot viruset, som visar att man varit smittad. Med den kunskapen kan vi säga var sjukdomen är endemisk, det vill säga är vanlig inom ett område. Vi vill också standardisera och förbättra de diagnostiska metoderna för att enklare hitta smittan, säger Ali Mirazimi.

− Vi studerar kliniska data och sekvenserar virusstammar, det kan finnas olika stammar av Krim-Kongo. Med nya kunskaper så får vi en grund även för att forska vidare för att hitta läkemedel och vaccin.

Ett viktigt syfte med projektet är också att utbilda sjukvårds- och beredskapspersonal och sprida kunskaper om den i stora delar av Europa ännu så länge ganska okända sjukdomen. Läkare och sjuksköterskor från smittfria, europeiska länder deltog i en workshop i Turkiet och träffade kollegor som behandlar och tar hand om Krim-Kongo-patienter. Personal vid SVA har under året påbörjat en utbildning i att arbeta på Folkhälsomyndighetens P4-laboratorium, som är det högst säkerhetsklassade i sitt slag i Sverige.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls