Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Första kalvarna med schmallenbergvirus

2013-02-08 Två kalvar har visat sig vara infekterade med schmallenbergvirus, en  i Skåne och en i Uppland. De upptäcktes genom den övervakning som görs av Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Bägge kalvarna hade missbildningar som kunde misstänkas vara orsakade av viruset och skickades därför för provtagning till SVA. Tidigare under december och januari har flera missbildade lammfoster konstaterats vara smittade av viruset, men nu har viruset även konstaterats hos kalvar i Sverige.

– Det är svårt att säga hur stor risken för effekter på kalvar är för varje enskild besättning i nuläget, det beror helt på om korna blivit smittade under tidig dräktighet eller inte. Det är också viktigt att  tänka på att kalvar som har missbildningar kan orsaka svåra kalvningar. Förhoppningsvis kommer det att handla om enstaka kalvar, säger Kristina Mieziewska, veterinär på Jordbruksverket.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls