Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fortsatt intensivt arbete i influensasmittad fågelbesättning

Arbetet med att avliva de influensasmittade fåglarna i värphönsbesättningen utanför Helsingborg fortsätter. Hittills har drygt 152 000 av totalt cirka 210 000 värphöns avlivats. Det är nu bekräftat att det är viruset H5N8 som smittat värphönsbesättningen. Viruset som har cirkulerat i Europa under hösten har aldrig smittat till människa.

- Hittills har 152 000 värphöns avlivats och vi räknar med att hela besättningen kommer att vara avlivad under veckan. Därefter fortsätter saneringsarbete i hela anläggningen. Det är förstås en stor påfrestning för djurägaren att fågelinfluensa har kommit in i besättningen. Jag vill passa på att tacka alla som samverkar i detta arbete; frivilligresurser från bland annat Blå Stjärnan, Hemvärnet, Räddningstjänsten och övriga myndigheter, säger Thomas Svensson, insatschef på Jordbruksverkets operativa ledningscentral i Bårslöv.

Finns naturligt bland vilda fåglar

Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel. SVA uppmanar till ökad vaksamhet både vad gäller dödlighet hos vilda fåglar och symtom hos tama fåglar.

– Under de senaste dagarna har vi fått rapporter om nya fall av H5N8 på såväl vilda som tama fåglar från Ungern, Holland och Tyskland. Dessutom rapporterades fall av H5N8 på sjöfågel från Åland. Vår bedömning är att det är en fortsatt förhöjd risk för fler fall i Sverige, och att den kommer att kvarstå under kommande månader. Det är viktigt att eventuellt nya fall upptäcks i tid så att nödvändiga åtgärder kan sättas in så snabbt som möjligt, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.

Livsmedelsverket bedömer att det inte finns någon risk att smittas genom att äta ägg eller kyckling.

Kontaktpersoner för journalister

Thomas Svensson, insatschef på Jordbruksverkets operativa ledningscentral i Bårslöv, telefon 070-279 86 24
Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog, SVA, telefon 018-67 41 27
Jonas Fröjd, länsveterinär, Länsstyrelsen i Skåne, telefon 010-224 13 35
Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten, telefon 010-205 20 07
Livsmedelsverkets pressjour, telefon 018-17 53 40

Hur skyddar jag mina tamfåglar från att smittas med fågelinfluensa?

Det är viktigt att följa och vid behov stärka ordinarie smittskyddsrutiner. För hobbydjur får man anpassa rutinerna efter de förutsättningar man har, men principen är att minimera risk för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras träck.

 • Tillåt endast helt nödvändiga besök i besättningen. I skyddsområdet är det förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
 • Alla som går in i hönshus ska ha rena kläder och rena skor samt tvättade händer för att inte föra med sig eventuellt förekommande smitta in i hönshuset.
 • Använd helst separata skor inne i hönshuset.
 • Se till att vilda fåglar inte har tillträde in till djuren via öppna dörrar, fönster eller ventilation.
 • Minimera foderspill och annat som lockar vilda fåglar till tamfjäderfä.

Har du en kommersiell fjäderfäbesättning ska du vara noga med att följa dina vanliga rutiner för biosäkerhet och följa eventuella riktade rekommendationer som ges av Jordbruksverket eller av branschorganisationer.

Kontakta veterinär om du misstänker fågelinfluensa

Fågelinfluensa lyder under epizootilagen. En djurägare som misstänker fågelinfluensa måste kontakta veterinär som i sin tur måste rapportera misstanke om fågelinfluensa till länsveterinären och Jordbruksverket. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Detta innebär att alla misstänkt smittade djur och alla andra djur i samma flock ska stallas in om det är möjligt. Ingen person, något ägg eller djur som haft kontakt med de misstänkt smittade djuren får lämna anläggningen förrän en veterinär tagit över fallet.

Fågelinfluensa drabbar framför allt sjöfåglar. Om du hittar flera döda sjöfåglar kan du rapportera det till SVA (018-67 40 00 eller vilt@sva.se) som då kan bedöma om fåglarna ska tas in för provtagning och obduktion.

Fjäderfä ska hållas inomhus i hela landet
I Sverige gäller höjd skyddsnivå för fågelinfluensa. Det innebär följande:

 • Fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.
 • Hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus. Inhägnader för änder ska vara nätövertäckta för att undvika kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd ute.
 • Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet. Dessutom ska foder och dricksvatten ges inne eller under ett skydd utomhus.
 • Förbud mot utställningar och tävlingar, men det finns möjlighet att söka dispens.

Skydds- och övervakningsområden runt den smittade besättningen
Jordbruksverket har inrättat ett skyddsområde med 3 kilometers radie runt den smittade besättningen och ett övervakningsområde med 10 kilometers radie.

Utöver det som gäller till följd av den höjda skyddsnivån i hela landet gäller i skyddsområdet dessutom:

 • Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
 • Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter. Förbudet gäller produkter som kan sprida smitta vidare – det är inga problem att köpa ägg och kyckling i butik precis som vanligt.

Även inom övervakningsområdet gäller förbud mot transporter. Det är möjligt att söka dispens för vissa transporter inom områdena.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls