Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fortsatt övervakning av rabiessituationen hos svenska fladdermöss

2010-03-11

Bland fladdermöss i Europa finns en form av rabies som mycket sällan smittar andra djur och människor. Nu har antikroppar mot fladdermusrabiesvirus konstaterats även bland fladdermöss i Sverige. Det tyder på att smittan även finns här i landet. Fyndet var väntat och leder inte till några förändrade regler för hantering av fladdermöss, eller vad gäller skyddsåtgärder vid kontakt med fladdermöss.

Sedan slutet av 1980-talet har svenska myndigheter passivt övervakat rabiessituationen bland fladdermöss. Passiv övervakning innebär att endast upphittade döda djur undersöks. Under 2008 inledde Smittskyddsinstitutet (SMI), Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Naturvårdsverket (NV), med Jordbruksverket (SJV) som delfinansiär, ett samarbetsprojekt med upplägget av aktiv övervakning. Detta innebär att levande fladdermöss har fångats och provtagits för att därefter släppas fria.

 

Hos åtta vattenfladdermöss som fångades 2009 i Skåne (Svenstorp, Stockamöllan och Ellinge) kunde antikroppar mot fladdermusrabies påvisas. Fynd av antikroppar är tecken på att djuret tidigare har stött på viruset och att immunförsvaret har aktiverats. Däremot har virus inte påvisats hos något djur.

Nordisk fladdermus. Foto: Anders Lindström/SVA
 Nordisk fladdermus.
 Foto: Anders Lindström/SVA.

– Fyndet ligger i linje med hur det ser ut inom EU. En fortsatt övervakning och kartläggning av fladdermusrabies i Sverige är viktig, säger Louise Treiberg Berndtsson, tf chef för enheten för virologi vid SVA.

– Förutom att påvisa och identifiera virus hos svenska fladdermöss finns det ett behov av att kartlägga hur vanligt förekommande infektionen är i olika delar av landet, i olika livsmiljöer och bland olika fladdermusarter. Under 2010 planeras provtagning av levande fladdermöss i Uppland samt fortsatt undersökning av döda fladdermöss från hela Sverige, avslutar Louise Treiberg Berndtsson.

För ytterligare information:
Louise Treiberg Berndtsson, t f enhetschef,
Enhet för virologi, immunbiologi och parasitologi tel 018-67 43 15.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls