Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fortsatt utredning för att hitta orsak till kloramfenikol hos grisar

2013-01-03
Myndigheterna arbetar vidare för att ta reda på hur grisar i Skåne fått i sig den förbjudna substansen kloramfenikol. Foder är fortfarande den mest sannolika källan. De prover som nu tagits på grisarna innehåller inte kloramfenikol och djuren kan gå till slakt.

Resultaten från flera av de prover som tagits av foderblandningar som getts till grisar visade spår av kloramfenikol.
– De analyser som har gjorts visar att det inte går att säkerställa förekomst av kloramfenikol. Olika typer av foder har testats, nu riktar vi in oss på enskilda foderingredienser i blandningarna. Vi tittar också på andra tänkbara spridningsvägar, säger Bengt Larsson, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Nya prover innehåller inte kloramfenikol

Fler prov har nu tagits av urin och kött från grisar på de aktuella gårdarna. Dessa innehöll inte kloramfenikol.
– Grisarna från de berörda gårdarna kommer nu att kunna skickas till slakt. Arbetet med att utreda och kartlägga hur kloramfenikol hamnat i foder- och livsmedelskedjan fortsätter, säger Bengt Larsson.

Fynden av antibiotikasubstansen kloramfenikol i grisar gjordes inom Livsmedelsverkets återkommande kontroll av bland annat läkemedelsrester i griskött på gård och slakteri.

Kloramfenikol är förbjudet att ge till djur som ska användas som livsmedel eller som ska producera livsmedel som mjölk, ägg och honung.

Kontaktpersoner för journalister

Frågor om livsmedel och substansen
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40

Frågor om hantering av djur, gårdar och foder
Jordbruksverket: Bengt Larsson, smittskyddschef, tfn 070-290 37 53

Frågor om foderråvaror och spårning
SVA: Erik Nordkvist, forskare, tel. 0708-69 64 03

Frågor om hantering av gården i Skåne
Länsstyrelsen Skåne: Charlotta Kamaterou 0708-24 18 10

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls