Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Förtydligande angående hepatit E och älgkött

2015-10-13

Med anledning av älgjakten har SVA:s pressmeddelande 7 oktober, om hepatit E-virus på klövvilt, i vissa medier fått en oönskad vinkling mot just älgkött och eventuella risker med det. Hepatit E-virus har sannolikt funnits hos älgar sedan länge. Det virus som finns hos älg är av en annan typ än de virus som påträffats vid infektioner hos människa. Det finns i dagsläget ingen anledning att hantera älgkött på något annat sätt än tidigare utan det kan hanteras som tidigare år, med sedvanlig god slakthygien.

Fyndet av detta virus på just älg har ett vetenskapligt intresse – men har just nu ingen praktisk betydelse – och kan inte användas för rekommendationer av något slag. SVA har inte någon rutindiagnostik för hepatit E-virus, och kan därför inte ta emot prover för analys.

Läs pressmeddelandet "Vilda klövdjur har ofta hepatit E-virus".

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls